Lapsi varhaiskasvatuksessa

Kuvassa lapset keinuvat kiikussa

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä muuna varhaiskasvatuksena, kuten kerho- ja leikkitoimintana. 

Digiarjen suositukset perheille -opas

Tukea arjen tilanteisiin -oppaan kansilehtikuva

Tukea arjen tilanteisiin - opasvihkonen alle kouluikäisten lasten kasvattajille (pdf)

Etävanhempainillan 1.3.2022 luentomateriaalit