Lomakkeet

Kuvassa värikkäitä palloja jumppasalin lattialla.


Avoin varhaiskasvatus

Esiopetus

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Lapsen varhaiskasvatusajan ilmoittaminen päiväkotiin


Irtisanominen

Lapsen lääkehoitosuunnitelma

Muistutusoikeus

Palveluseteli

 

Varhaiskasvatusmaksut

Sopimus palvelutarpeesta

Tapaturmavakuutus

Vahinkoilmoituksen tekee Oulun kaupungin puolesta kaupungin tai Monetran työntekijä.

Vakuutettu/huoltaja tekee vahinkoilmoituksen Ifin nettisivujen kautta: www.if.fi/henkilovahinko, mikäli hän hakee korvauksia tapaturmasta aiheutuneista kuluista (Julkisyhteisöjen tapaturmat).

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tutkimuslupahakemus

Varhaiserityiskasvatus


Varhaiskasvatussuunnitelma


Luonto kiittää, kun käytät sähköisiä palveluita!

Omenapuun kukkiva oksa.