Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka / avoin varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä.
Irtisano paikka sähköisesti eVakassa.

Jos sähköinen irtisanominen ei onnistu, voit sanoa paikan irti käyttämällä paperilomaketta. Toimita lomake lapsesi päiväkotiin/perhepäivähoitajalle.

Paikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja päivähoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös tulevat hoitosuhteet ja mahdollisesti aikaisemmin tehdyt  siirtohakemukset  toiseen yksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella.

Muutto toiselle paikkakunnalle

Paikkakunnalta muuton vuoksi varhaiskasvatuspaikkaa voi käyttää muuttokuukauden loppuun saakka.

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Yksityinen varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti sähköisesti. Asiakasperheen tulee tämän lisäksi ilmoittaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle hoitopaikan irtisanomisesta ja lapsen viimeisestä hoitopäivästä.  Voit neuvotella irtisanomisajan pituudesta yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan kanssa, mutta yleensä irtisanomisaika on vähintään kuukausi.
 

Siirtyminen yksityisestä kunnalliseen/kunnallisesta yksityiseen varhaiskasvatukseen

Jos siirryt toisen palvelutuottajan asiakkaaksi (esimerkiksi kunnallisesta päiväkodista yksityiseen päiväkotiin), muista sanoa paikka irti.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanomisaikaa, mutta takautuvaa irtisanomista ei voi tehdä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on yleensä vähintään kuukauden irtisanomisaika, mikä on hyvä huomioida siirtoa suunniteltaessa. Sekä kunnallinen että yksityinen paikka sanotaan irti sähköisesti. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa täytyy muistaa ilmoittaa irtisanomisesta ja viimeisestä hoitopäivästä myös kyseiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle.

 

   

 

eVakaan liittyvissä ongelmatilanteissa voit tehdä palvelupyynnön osoitteessa: https://palvelupyynto.siku.ouka.fi/customerui