Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen


Varhaiskasvatuspaikka / avoin varhaiskasvatuspaikka suositellaan sanottavan irti kuukautta ennen hoidon päättymistä. Päiväkoti-, esiopetus-  ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan paikka sanotaan irti sähköisesti:

Tarvittaessa käytössä on myös paperilomake niille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.

Paikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja päivähoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös tulevat hoitosuhteet ja mahdollisesti aikaisemmin tehdyt  siirtohakemukset  toiseen yksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella.

Paikkakunnalta muuton vuoksi hoitopaikkaa voi käyttää muuttokuun loppuun.


Yksityisen varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
 

Yksityinen varhaiskasvatuspaikka sanotaan irti sähköisesti. Asiakasperheen tulee tämän lisäksi ilmoittaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle hoitopaikan irtisanomisesta ja lapsen viimeisestä hoitopäivästä. Yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa on irtisanomisaika yleensä vähintään kuukausi.