Palvelutakuu Palvelutakuu

Mikäli lapsen kokopäivähoidon tarve loppuu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, vuorotteluvapaan, äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä hoitovapaan vuoksi, on perheen mahdollista luopua kokopäiväisestä hoitopaikasta vähintään kuukauden ajaksi. Poikkeuksena isyysrahakausi, jolloin palvelutakuuaika voi olla kuukautta lyhyempi. Tämä koskee myös sisaruksia. Muista syistäpalvelutakuuta ei myönnetä.

Varhaiskasvatuspalvelut lupaa järjestää uudelleen hoitopaikan samasta päiväkodista viikon kuluessa siitä, kun perhe on ilmoittanut kokopäivähoitopaikan tai 20 h/viikko palvelutarpeesta. 

Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita irtisanoutumisen aikana.