Palvelutakuu

Huom! Sivistys- ja kulttuurilautakunta lakkauttaa varhaiskasvatuksen palvelutakuun 1.1.2022 alkaen. Sitä ennen tehdyt sopimukset ovat voimassa sopimuksen päättymiseen saakka.

Mikäli lapsen kokopäivähoidon tarve loppuu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, vuorotteluvapaan, äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä hoitovapaan vuoksi, on perheen mahdollista luopua kokopäiväisestä hoitopaikasta vähintään kuukauden ajaksi. Poikkeuksena isyysrahakausi, jolloin palvelutakuuaika voi olla kuukautta lyhyempi. Tämä koskee myös sisaruksia. Muista syistä palvelutakuuta ei myönnetä.

Varhaiskasvatuspalvelut lupaa järjestää uudelleen hoitopaikan samasta päiväkodista viikon kuluessa siitä, kun perhe on ilmoittanut kokopäivähoitopaikan tai 20 h/viikko palvelutarpeesta. 

Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita irtisanoutumisen aikana. 

Palvelutakuusopimusta ei voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. Oheisen sopimuksen voi tulostaa ja viedä päiväkotiin, sopimus tehdään yhdessä päiväkodin johtajan ja perheen kanssa.