Sopimus vähemmästä palvelutarpeesta ja asiakasmaksusta

  • sopimus voidaan tehdä silloin, kun varhaiskasvatuksen tarve on kokoaikaista varhaiskasvatusta vähäisempää

  • sopimus voidaan tehdä vähintään viiden (5) kuukauden ajalle
  • sopimus voidaan muuttaa tai lopettaa kesken sopimuskauden perustellusta syystä (perhetilanne, koulutus, työttömyys tai lomautus)
  • Oulun kaupungilla on oikeus muuttaa sopimusta yksipuolisesti, mikäli perhe toistuvasti (esim. kolmena peräkkäisenä kuukautena) ylittää valitsemansa palvelutarpeen
  • sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukauden alusta lukien eikä sitä voi tehdä takautuvasti edellisestä kalenterikuukaudesta. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet (huoltaja ja päiväkodin johtaja) ovat sen allekirjoittaneet
  • uudelle lapselle sopimus voidaan tehdä siitä päivästä alkaen, kun lapsi aloittaa hoitosuhteen

Tulostettavat sopimuslomakkeet