Tulevaisuuden taikaa -seminaari 27.2.2020

 

TuleVaisuuden Taikaa -seminaari kokosi varhaiskasvatuksen ammattilaisia tieto- ja viestintätekniikan äärelle

 

Onko tieto- ja viestintätekniikka vain aikuisten juttu? Pitääkö lasta varjella kaikelta medialta? Vai onko hyvä, että jokainen lapsi saa turvallisesti harjoitella uudenlaisissa oppimisympäristöissä myös tieto- ja viestintäteknisiä taitoja? Voiko tieto- ja viestintätekniikka olla luonnollinen osa ryhmän toimintaa ja sitä käytetään pedagogisen toiminnan tukena? Muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin saatiin vastauksia Tulevaisuuden Taikaa - seminaaripäivänä.

TuleVaisuuden Taikaa 2020 -seminaari kokosi varhaiskasvatuksen ammattilaisia tieto- ja viestintätekniikkaan sekä mediataitoihin liittyvien kysymysten äärelle torstaina 27. helmikuuta Aleksinkulmaan. Seminaariin

osallistui noin 170 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja kehittäjää Pohjois-Pohjanmaalta. Seminaari oli järjestyksessään kolmas ja se järjestetään kahden vuoden välein.

 

Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenvuorot asian ytimessä

 

Aamupäivän puheenvuorot johdattelivat kuulijat siihen, mitä päivään sisältyvissä työpajoissa päästiin harjoittelemaan ja oppimaan. Antti Haaranen Valveen elokuvakoulusta kertoi, kuinka elokuvakasvatusta voidaan toteuttaa päiväkodeissa ja kuinka elokuvakasvatus tukee lapsen monilukutaitoa ja lisää viestintäteknologista osaamista. Kasvatustieteen tohtori Pekka Mertala avasi ubiikin teknologian käsitettä. Käytämme kyseistä teknologiaa, joka kerää meistä jatkuvasti tietoa mm. aktiivisuusrannekkeiden, älysormusten ja älyvaatteiden muodossa. Älylelut ovat osa lasten arkipäiväistä elämää. Joustavan perusopetuksen opettaja Emilia Hiltunen kertoi omassa puheenvuorossaan siitä, kuinka erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat hyötyä tvt:n käytöstä oppimisen tukena.

 

Tunne- ja turvataidot tärkeä osa mediakasvatusta

 

Todella tärkeä osa mediakasvatuksessa on opettaa lapsille median turvallista käyttöä. Sosiaalinen media on mahdollistanut yhä nuorempien lähestymisen manipuloivilla tavoilla ja ilmiö yleistyy. Turvallinen Oulu -hankkeen Arttu Kuivala ja Hanna Poijula korostivat puheenvuorossaan sitä, että pienten lasten mediakasvatus lähtee liikkeelle tunne- ja turvataitojen oppimisesta. Lapsi voi olla teknisesti näppärä, mutta taito ymmärtää mediaa ja sen sisältöjä ei kehity itsestään!

 

Kädet savessa - työpajoista konkreettisia työvälineitä lapsiryhmän arkeen

Työpajoissa osallistujat pääsivät edellisten aiheiden lisäksi syventämään oppimaansa valitsemissaan työpajoissa. Pedagogisen dokumentoinnin merkitys vahvistui ja trikkien ja illuusioiden tekeminen tuli tutuksi. Tarjolla oli myös elektronista askartelua, Green Screen-kuvausta, taikalattiaa ja QR-koodien tekemistä. Työpajoista kuului iloista puheensorinaa ja nauru helkkäsi käytävillä. Osallistujat saivat roppakaupalla uusia ideoita ja jo ennestään opitut taidot saivat vahvistusta.

QR-koodin tekemistä tabletilla.

Katso, ihmettele ja kokeile – kannusti Tom Pöysti

Päivän kruunasi Tom Pöystin puheenvuoro. Hän kannusti kuulijoita katsomaan maailmaa ihmettelevin ja uteliain silmin. Heittäytymään ja kokeilemaan rohkeasti uusia asioita. Hän korosti jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja kykyä oppia omalla tavallaan. Puheenvuoron aikana salissa oli välillä hiiren hiljaista ja välillä nauru raikasi. Pöysti kertoi elävästi mieleenpainuvia esimerkkejä tosielämästä ja puheenvuoron jälkeen ei kenellekään jäänyt epäselväksi se, että koskaan ei ole liian myöhäistä ottaa sitä ensimmäistä askelta unelmien toteutumiseen.

Kuvassa keskustelevia ihmisiä

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen on tärkeä kansalaistaito

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaan tieto- ja viestintätekninen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Se on yksi laaja-alaisen osaamisen alue ja osa monilukutaitoa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on kotien rinnalla edistää ja tukea näiden taitojen kehittymistä. Päiväkotien, kuten myös koulujen, arki ja kasvatusmenetelmät ovat viime vuosina kohdanneet suuria muutospaineita tieto- ja viestintäteknologian nopean kehittymisen vuoksi.

”TuleVaisuuden Taikaa -seminaarien tarkoitus on innostaa sekä lisätä henkilökunnan osaamista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen lasten kanssa. Ja mikäpä olisi parempi tapa oppia kuin itse tekemällä, kokeilemalla ja osallistumalla”, kertoo Outi Anias, joka koordinoi tieto- ja viestintätekniikan pedagogista hyödyntämistä Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa. ”Ilahduttavaa oli, että seminaariin osallistui runsaasti varhaiskasvatuksen ammattilaisia myös muualta kuin Oulusta. Kauimmaiset osallistujat tulivat Sotkamosta ja Kuusamosta saakka”, hän jatkaa.

 

Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen tiivisti alkupuheessaan oivallisesti seminaaripäivän merkityksen: Tärkeää on oman osaamisen jakaminen työyhteisölle. Tämä hyödyttää kaikkia lapsia!

 

 

Tietoa seminaarista

Aika: to 27.2.2020 klo 8.00 - 15.45

Paikka: Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu

Lisätietoja: sovellustuki.vaka(at)ouka.fi

Aamupäivän puheenvuorot

 

Elokuvakasvatusta varhaiskasvatuksessa, Antti Haaranen

Ubiikit teknologiaympäristöt, Pekka Mertala

Lasten ja nuorten media- ja turvataidot, Arttu Kuivala ja Hanna Poijula

TVT ja erityistä tukea tarvitsevat lapset, Emilia Hiltunen

 

Työpajamateriaalit

 

Green Screen - uusia kulmia kuvaukseen, Sarianne Karjalainen

Media- ja turvataidot, Arttu Kuivala ja Hanna Poijula

Pedagogisen dokumentoinnin kolmet kasvot, Sari Nyberg ja Tuula Herranen

QR-koodit varhaiskasvatuksessa, Milla Fors, Heidi Hiltunen ja Petra Tolonen

Teams - tulevaisuuden ryhmätyökalu, Yrjö Nikunlassi

Trikkejä, illuusioita ja optisia harhoja, Antti Haaranen

Tulevaisuutta tekemässä - elektroninen askartelu, Pekka Mertala

TVT ja musiikkikasvatus, Valtteri Huovinen

TVT S2-lapsen apuna, Päivi Hiltunen-Jalo ja Tarja Mäkikangas

 

Lisätietoa

Päivän ohjelma ja työpajat