Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa 

Oulussa lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lasten vanhempia kasvatustyössä. Oulussa jokaiselle päiväkodille on nimetty oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän käy lapsiryhmässä ja osallistuu kasvattajatiimien kasvatuskeskusteluihin säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Yhteisenä työn tavoitteena on lapsen ja lapsiryhmän hyvinvointi sekä kasvun ja oppimisen edistäminen ja tukeminen!

Varhaiserityiskasvatuksen lomakkeet

 

Käytä palvelua, kun lähetät meille sähköpostia, joka sisältää henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa. Suojatun sähköpostiviestin lähettäminen edellyttää rekisteröitymisen palvelun käyttäjäksi.

Tutustu ohjeeseen suojatun sähköpostin lähettämisestä (pdf)

Rekisteröidy suojatun sähköpostin käyttäjäksi