Yksityisen varhaiskasvatuksen tuet

Niiltä perheiltä, jotka järjestävät lastensa hoidon itse koko 18.3.-13.4.2020 välisen ajan, ei peritä palvelusetelin omavastuuosuutta ao ajalta. Perheet ilmoittavat etukäteen asiakasmaksun hyvitykseen oikeuttavan poissaolon yksityiseen päiväkotiin tai yksityiselle perhepäivähoitajalle. Ehtona on, että poissaolo on yhtenäinen ja ilmoitettu etukäteen.

 

Perhe voi valita yksityiseen päivähoitoon joko palvelusetelin tai Kelalta haettavan yksityisen hoidon tuen. 
 

 

Palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelin saaja ei voi käyttää samanaikaisesti avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Miten palveluseteliä haetaan?

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella: kun perhe hakee yksityiseen päivähoitoon, palveluseteli myönnetään sähköisen päivähoitohakemuksen perusteella ja kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan päivähoitopaikasta.

 

Palvelusetelien arvot 1.8.2019 alkaen

 • alle 3-vuotiaat 1223 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 797 €/kk
 • esiopetus+varhaiskasvatus 797 €/kk (perheen omavastuuosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hinnasta 60 %)
 • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli 399 €/kk
 • kerho 173 €/kk

20 tunnin varhaiskasvatus

 • alle 3-vuotiaat 673 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 438 €/kk

Osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h/viikko)

 • alle 3-vuotiaat 856 €/kk
 • yli 3-vuotiaat 558 €/kk

Perhepäivähoidon palveluseteli

 • kokopäiväinen palveluseteli 753 €/kk
 • 20 tunnin varhaiskasvatus 414 €/kk
 • osa-aikainen palveluseteli (12-13 pv/kk, 21-29 h) 527 €/kk

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
 

Yksityiseen varhaiskasvatukseen voi saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää, joita haetaan Kelalta. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Kuntalisää maksetaan kaikilta muilta kuukausilta paitsi heinäkuulta. Ota aina yhteyttä yksityisen hoidon tuen hakemiseen liittyvissä asioissa varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin. 

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 172,25 €/kk/lapsi
 • kuntalisä 250€/kk/lapsi
 • hoitolisä 0-144,85 €/kk/lapsi - tulosidonnainen
 • eskarilaisen hoitoraha 63,38 €/kk/lapsi (esiopetusaikana)

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi + kuntalisä 137,50 €/kk/lapsi

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus esiopetuksen lisäksi enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Kysy lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimi
p. 08 558 45300

Palvelukoordinaattorit:

Elina Tolonen, keskinen alue
p. 044 703 5306

Paula Sakaranaho, pohjoinen alue
p. 044 703 4006

Marja Padatsu, itäinen alue
p. 044 703 6988


Sini Kahelin, eteläinen alue
p. 050 562 9723

Lisätietoa työnantajamaksuista saa Kotitalous työnantajana -esitteestä, joka löytyy Kelan sivuilta www.kela.fi ja www.palkka.fi -sivulta tai www.palkkaus.fi -palvelun Palkkaus ABC-sivulta.