In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan sitä, että lapsi on hoidossa

 • yksityisessä päiväkodissa
 • yksityisellä perhepäivähoitajalla
 • omassa kodissaan, jonne vanhemmat ovat palkanneet yksityisen hoitajan.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen voi saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää, joita haetaan Kelalta.


Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy 1.8.2016 alkaen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella.

Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja

 • työskentelee kokoaikaisesti
 • opiskelee päätoimisesti 
 • toimii yrittäjänä
 • on omassa työssä
 • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
 • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen.

Lisäksi lapsella voi olla erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Se voi perustua esimerkiksi

 • lapsen kehitykseen ja tuen tarpeeseen
 • perheen olosuhteisiin 
 • muuhun lapsen etuun.

Jos lapsella on erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidon tuen hakijan täytyy pyytää hakemuksensa liitteeksi kunnan lausunto lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta. Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.

Lomake: Hakemus lapsen oikeudesta laajempaan varhaiskasvatukseen
Hakemuksen käsittelyaika on minimissään kaksi viikkoa.


Jos palkkaat kotiisi työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan:

Perhe voi palkata kotiin perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe etsii hoitajan itse, esim. ilmoitusten tai työvoimatoimiston kautta. Työsopimussuhteisen hoitajan tulee olla täysi-ikäinen (eläkeikäisen palkkaaminen hoitajaksi - tiedustele asiaa yksityisen päivähoidon palvelukoordinaattoreilta).

Hoitajan hyväksyminen yksityisen hoidon tuen hakemista varten

Perhe ja heidän työntekijänsä sopivat yhteisen tapaamisen palvelukoordinaattorin kanssa. Aika palveluohjaustiimiin tapaamista varten on varattava vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin. On toivottavaa, että sekä työnantaja että työntekijä ovat mukana tapaamisessa. Mikäli epäselvyyksiä ei ole, palvelukoordinaattori hyväksyy hoitajan työsopimussuhteiseksi hoitajaksi tuen hakua varten.


Yksityisen hoidon tuen määrä 1.8.2016 alkaen

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 172,25 €/kk/lapsi
 • eskari 63,38 €/kk/lapsi
 • hoitolisä 0-144,85 €/kk/lapsi

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi + kuntalisä 137,50 €/kk

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus esiopetuksen lisäksi enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Oulun yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen
Kuntalisää maksetaan kaikilta muilta kuukausilta paitsi heinäkuulta.
 

Lapsella oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen:

Hoitomuoto Päiväkoti Ryhmäperhe-
päiväkoti
Perhepäivähoito Työsopimus-
suhteinen hoitaja
Alle 3-vuotiaan
kokopäiväinen
varhaiskasvatus
560€/kk    560€/kk    250€/kk     250€/kk
Yli 3-vuotiaan
kokopäiväinen varhaiskasvatus
262,50€/kk     300€/kk    250€/kk     250€/kk


Lapsella oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen:

Hoitomuoto Päiväkoti    Ryhmäperhe-
päiväkoti
Perhepäivähoito Työsopimus-
suhteinen hoitaja
Alle 3-vuotias enintään
20 tunnin varhaiskasvatus
 308€/kk   308€/kk    137,50€/kk   137,50€/kk
Yli 3-vuotias enintään
20 tunnin
varhaiskasvatus
144,40 €/kk   165€/kk    137,50€/kk   137,50€/kk

 

Tukimäärät eri hoitomuodoissa yksityisen päivähoidon osalta ovat luettavissa Kelan sivuilta.

Perheellä ja hoitajalla on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Tuki myönnetään perheelle, se maksetaan päivähoidon tuottajalle. Vaikka tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle, liikaa maksettu tuki peritään perheeltä takaisin.

Kysy lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimi
p. 08 558 45300

Palvelukoordinaattorit:
Sanna Paukkunen p. 044 703 6988
Marja Ojanperä  p. 050 562 9723
Paula Sakaranaho p. 044 703 4006

Lisätietoa työnantajamaksuista saa Kotitalous työnantajana -esitteestä, joka löytyy Kelan sivuilta www.kela.fi ja www.palkka.fi -sivulta.tai www.palkkaus.fi -palvelun Palkkaus ABC-sivulta.