Yksityisen hoidon tuet - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Yksityisen hoidon tuet Yksityisen hoidon tuet

Perhe voi valita yksityiseen päivähoitoon joko palvelusetelin tai Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen. 
 

Palveluseteli
 

Palveluseteli on tapa tukea perheiden päivähoitoa

  • yksityisessä päiväkotihoidossa
  • yksityisessä perhepäivähoidossa
  • yksityisessä leikkitoiminnassa. 


Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään, kun perhe on hakenut yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, saanut varmistuksen päivähoitopaikasta ja palvelun tuottaja (yksityinen päiväkoti tai yksityinen perhepäivähoitaja) on ilmoittanut hoidon aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.  Palvelusetelin arvo ja perheen omavastuuosuus asiakasmaksusta lasketaan perheen tulojen mukaan samoilla kriteereillä kuin kunnallisessa päivähoidossa. Setelin arvoon vaikuttaa myös lapselle määritelty palvelutarve. 

Lisätietoa palvelusetelistä löydät täältä: https://www.ouka.fi/oulu/palveluseteli/yksityisen-paivahoidon-palveluseteli
 

Tulotietojen toimittaminen palveluseteliä varten
 

Toimita tulotiedot sähköisesti osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi

Mikäli mahdollisuutta sähköisen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, toimita paperinen lomake osoitteeseen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi PL 75,  90015 Oulun kaupunki.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
 

Yksityiseen varhaiskasvatukseen voi saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää, joita haetaan Kelalta. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Kuntalisää maksetaan kaikilta muilta kuukausilta paitsi heinäkuulta. Ota aina yhteyttä yksityisen hoidon tuen hakemiseen liittyvissä asioissa varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin. 

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 172,25 €/kk/lapsi
  • kuntalisä 250€/kk/lapsi
  • hoitolisä 0-144,85 €/kk/lapsi - tulosidonnainen
  • eskarilaisen hoitoraha 63,38 €/kk/lapsi (esiopetusaikana)

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi + kuntalisä 137,50 €/kk/lapsi

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus esiopetuksen lisäksi enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Kysy lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen
palveluohjaustiimi
p. 08 558 45300

Palvelukoordinaattorit:
Marja Ojanperä  p. 050 562 9723
Paula Sakaranaho p. 044 703 4006
Sini Kahelin p. 044 703 5306

Lisätietoa työnantajamaksuista saa Kotitalous työnantajana -esitteestä, joka löytyy Kelan sivuilta www.kela.fi ja www.palkka.fi -sivulta.tai www.palkkaus.fi -palvelun Palkkaus ABC-sivulta.