Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Tervahovintien alikulkusilta ja kevyen liikenteen väylät suljetaan liikenteeltä 15.9. alkaen

Tervahovintien alikulkusillan ja Tervahovintien rakennustöistä johtuen, Tervahovintie ja sen varrella kulkevat kevyen liikenteen väylät suljetaan liikenteeltä 15.9.2019 klo 08 – 27.9.2019 klo 24 väliseksi ajaksi. Edellä mainittuna aikana ajoneuvoliikenne ohjataan käyttämään kiertotienä Emäpuuntie – Mustasuontie – Koskelantie reittiä. Jalankulku ja polkupyöräliikenne ohjataan liikennemerkein käyttämään kiertoreittejä työmaan ohi.

Rautatieliikenteen liikennekatko alkaa 15.9.2019 klo 24 ja päättyy 18.9.2019 klo 24. Liikennekatkon aikana nykyinen silta puretaan, siirretään tunkkaamalla uusi silta paikoilleen, parannetaan rataa ja tehdään sähkörataan liittyviä muutostöitä. Ratakatkon aikana töitä tehdään ympäri vuorokauden. Työstä aiheutuu varsinkin nykyisen sillan purkutöistä johtuen melua ympäristöön. Nykyisen sillan purkutyö ajoittuu sunnuntain 15.9.2019 ja maanantain 16.9.2019 väliseen yöaikaan.

Työn tilaajina ovat Väylävirasto sekä Oulun kaupunki. Pääurakoitsijana urakassa toimii Destia Oy.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.