Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija –tunnus Nokia Oyj:lle

Oulun seudulla Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus myönnettiin työnantajalle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt kestävää ja hyvinvointia lisäävää työmatka- ja työasiamatkaliikkumista – Nokia Oyj.

Tunnustuksen vastaanottivat Nokia Oyj:stä Heikki Romppainen ja Tuula Stromberg. Samalla annettiin ilmiantajille 90 vuorokauden kausiliput Oulun joukkoliikenteeseen sekä Oulun joukkoliikenteen heijastimia työkavereille jaettavaksi.

Nokia tukee henkilökuntaa aktiivisesti kestävään työmatkaliikkumiseen, ja se nähdään tärkeänä osana työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työnantaja järjestää erilaisia tempauksia ja kampanjoita esim. heijastinkampanjat ja kannustavat työmatkapyöräilyyn sekä osallistumaan kunnossapitoagenteiksi. Lisäksi Nokia tarjoaa tukea joukkoliikenteen työmatkalippuihin.

Oulun kaupunki etsi Oulun seudulta Työmatkaliikkumisen edelläkulkijaa osana vuoden 2018 Liikkujan viikkoa. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.