Ajankohtaista

< Takaisin

Oulujokivarren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Oulun yhdyskuntalautakunta on 16.3.2021 käynnistänyt Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen laadinnan sekä asettanut nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukainen ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osalliset voivat esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä kirjallisen huomautuksen, joka tulee postittaa osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä ke 24.3.2021 klo 18-20.

Teams-linkki tilaisuuteen

Lisätietoja:
kaavapäällikkö Paula Paajanen, puh. 044 703 1233 ja sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkisuunnittelu

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Oulun kaupungin kirjaamo PL 71,
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    08 558 558 00 work
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.