Kaupunkisuunnittelu

Arkkitehtuuriohjelma

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi  3.4.2017 arkkitehtuuriohjelman.

Arkkitehtuuriohjelman visio: Oulu on pohjoinen arkkitehtuurikaupunki. 

Arkkitehtuuriohjelmassa on esitetty tahtotila vetovoimaisesta, monimuotoisesta, yhteisestä ja laadukkaasta Oulusta sekä toimenpiteet tahtotilan saavuttamiseksi.

Arkkitehtuuriohjelmaa on laadittu vuorovaikutuksessa asukkaiden, päättäjien, sidosryhmien ja kaupungin virkamiesten kesken. Työpajoihin ja kyselyyn on osallistunut yli 400 henkilöä.

Kiitokset kaikille osallistuneille!

Architectural programme of the city of Oulu

KESKUSTELUA arkkitehtuuriohjelmasta, kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurista käydään mm. Facebook-ryhmässä Lisää kaupunkia Ouluun.