Asemakaavoitus


Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakennusten, katujen ja yleisten alueiden rakentamiselle.

Asemakaavaa laadittaessa järjestetään osallisille mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun työn eri vaiheissa. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin verkkosivulla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä. Nähtävilläoloaikana kuntalaiset voivat halutessaan ilmaista mielipiteensä asiasta.  

Mielipiteet tulee toimittaa yhdyskuntalautakunnalle osoitettuna nähtävilläoloaikana osoitteeseen: Kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite: Kansankatu 55 A, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Vireillä olevat asemakaavat löytyvät Karttatieltä. Asemakaavaprojekteja voi seurata myös Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla.

Asemakaavat laatii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoitus ja hyväksyy yhdyskuntalautakunta tai vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta kaupunginvaltuusto.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410 cell Ympäristötalo 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Huomioithan, että viranomaisille toimitettavat sähköpostit ovat julkisia.

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

SmartOulu -sovellus esittelee kohteita kolmiulotteisella Mapgets-alustalla.

MAPGETS on reaaliaikainen ja avoin 3D-ympäristö, jossa tieto näytetään ja käsitellään kolmiulotteisten mallien ja paikkatiedon avulla.