Asemakaavoitus - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Asemakaavoitus


Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakennusten, katujen ja yleisten alueiden rakentamiselle.

Asemakaavaa laadittaessa järjestetään osallisille mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun työn eri vaiheissa. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin verkkosivulla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä. Nähtävilläoloaikana kuntalaiset voivat halutessaan ilmaista mielipiteensä asiasta.  

Mielipiteet tulee toimittaa yhdyskuntalautakunnalle osoitettuna nähtävilläoloaikana osoitteeseen: Kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Käyntiosoite Torikatu 10.

Vireillä olevia asemakaavaprojekteja voi seurata Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla.

Asemakaavat laatii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoitus ja hyväksyy yhdyskuntalautakunta tai vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta kaupunginvaltuusto.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 27
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin asiakaspalvelu
  cell 050 316 6850
  050 316 6849
 • Sähköposti
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

SmartOulu -sovellus esittelee kohteita kolmiulotteisella Mapgets-alustalla.

MAPGETS on reaaliaikainen ja avoin 3D-ympäristö, jossa tieto näytetään ja käsitellään kolmiulotteisten mallien ja paikkatiedon avulla. 

Ilmoitukset ja kuulutukset Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset