EUROPAN 14 -arkkitehtuurikilpailu

Kuvia Linnanmaa-Kaijonharjun alueesta.


EUROPAN 14 – maailman laajin arkkitehtuurikilpailu

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu nuorille, alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Europan 14 –kilpailussa oli mukana 44 kilpailukohdetta 13 Euroopan maasta. Europan 14 –kilpailukauden teema oli ”Productive Cities”. Kilpailuaika oli 13.2.-9.7.2017

Suomesta oli mukana kolme kilpailukohdetta: Kaijonharjun-Linnanmaan alue Oulussa, Tornion ja Haaparannan keskustat yhdistävä alue rajan molemmin puolin sekä Helsingin Laajasalon kaupunkibulevardi,. Suomen kohteisiin saatiin yhteensä 55 kilpailuehdotusta kotimaisilta ja ulkomaisilta suunnittelijaryhmiltä.

Oulun kilpailualue on Oulun yliopiston sisäänkäyntialueelta, PSOAS:n opiskelija-asuntoalueen läpi ja Kaijonharjun liikekeskukseen saakka. Kilpailussa tutkittiin myös alueen liittymiä muuhun lähiympäristöön. Kilpailun tavoitteena oli muodostaa pitkän tähtäimen visio ja pohja yleissuunnittelulle Kaijonharjun keskuksen uudistamiseksi ja laajentamiseksi yliopistokampuksen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi alueen arvot huomioiden.

Kaijonharjusta elävä ja monipuolinen opiskelijakaupunginosa

Oulun Linnanmaalla sijaitsevan yliopiston pääkampuksen vieressä oleva Kaijonharjun keskus asuinalueineen on jäänyt irralliseksi kampusalueesta ja kaipaa uudistusta. Kilpailun tavoitteena oli luoda alueelle kaupunkimainen ja vetovoimainen identiteetti, joka houkuttelee sinne uusia palveluja ja pieniä yrityksiä. Yliopistokampus ja Kaijonharjun keskus tuli toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti yhdistää vahvasti toisiinsa. Aluetta tuli tiivistää, selkeyttää ja monipuolistaa sekä ideoida sinne paikkoja kaupunkielämälle, uusille palveluille ja pienille yrityksille

Ouluun saatiin 17 kilpailuehdotusta, joista tuomaristo valikoi voittajaksi espanjalaisen työryhmän ehdotuksen Kaljama, tekijöinä Argimiro Macías (ES), Paula Manzano (ES), Curro Holguín (ES) ja Antonio Torres (ES). Tuomaristo kohtasi Oulussa vaikeimman tehtävänsä, kun yksikään kilpailuehdotuksista ei pystynyt ratkaisemaan kaikkia toivottuja osa-alueita. Voittaneen suunnitelman perusperiaate on yksinkertainen: Valtavat negatiiviset pysäköintikentät yliopiston ympärillä korvataan kaupunkimaisilla kortteleilla. Kaljama ei ole valmis ehdotus vaan konsepti, joustava tapa ratkaista alueen tuleva kehitys arkkitehtoniset ja luonnonympäristön arvot säilyttäen ja samalla korjaten nykyisen ympäristön suuria puutteita.

Katso: Kilpailuntulokset - Oulu    

Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä kilpailua järjestävät Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö ja Suomen Yliopistokiinteistöt.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Soudunsaari
040 480 4479 

Kaavoitusarkkitehti sij.
Jonna Koivuranta
044 661 6330 

Asemakaava-arkkitehti
Sisko Repola 
044 703 0530

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Kuva Kaijonharjun keskuksen alueelta.

Pyörätienäkymä Kaijonharjun alueella.