EUROPAN 14 -arkkitehtuurikilpailu EUROPAN 14 -arkkitehtuurikilpailu


Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu nuorille, alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Europan 14 –kilpailussa on mukana noin 50 kilpailukohdetta 15 Euroopan maasta. Europan 14 –kilpailukauden teema on ”Productive Cities”.

Oulusta oli valittu kilpailukohteeksi Kaijonharju. Kilpailualue on Oulun yliopiston sisäänkäyntialueelta, PSOAS:n opiskelija-asuntoalueen läpi ja Kaijonharjun liikekeskukseen saakka. Kilpailussa tutkittiinn myös alueen liittymiä muuhun lähiympäristöön. Kilpailun tavoitteena oli muodostaa pitkän tähtäimen visio ja pohja yleissuunnitelmalle Kaijonharjun keskuksen uudistamiseksi ja laajentamiseksi yliopistokampuksen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi alueen arvot huomioiden.

Europan -verkkosivuilta voit käydä tutustumassa kilpailukohteisiin, niiden ohjelmiin ja kilpailuun rekisteröityneiden määrään. Linkit: europan.fi ja  europan-europe.eu. Kaijonharjun kohteen kilpailumateriaaleihin voit tutustua tästä

Europan 14 -arkkitehtuurikilpailu voittajat julkistettiin 

Nuorten arkkitehtien kansainvälinen Europan 14 -kilpailu käytiin teemalla Productive cities – Tuottavat kaupungit. Suomesta oli mukana kolme kilpailukohdetta: Helsingin Laajasalon kaupunkibulevardi, Kaijonharjun-Linnanmaan alue Oulussa sekä Tornion ja Haaparannan keskustat yhdistävä alue rajan molemmin puolin. Suomen kohteisiin saatiin yhteensä 55 kilpailuehdotusta kotimaisilta ja ulkomaisilta suunnittelijaryhmiltä.

Oulun Kaijonharjulle haetaan uutta identiteettiä

Oulun Linnanmaalla sijaitsevan yliopiston pääkampuksen vieressä oleva Kaijonharjun keskus asuinalueineen on jäänyt irralliseksi kampusalueesta ja kaipaa uudistusta. Kilpailun tavoitteena oli luoda alueelle kaupunkimainen ja vetovoimainen identiteetti, joka houkuttelee sinne uusia palveluja ja pieniä yrityksiä.

Voittajaksi valikoitui espanjalaisen työryhmän ehdotus Kaljama, tekijöinä Argimiro Macías (ES), Paula Manzano (ES), Curro Holguín (ES) ja Antonio Torres (ES).

Tuomaristo kohtasi Oulussa vaikeimman tehtävänsä, kun yksikään kilpailuehdotuksista ei pystynyt ratkaisemaan kaikkia toivottuja osa-alueita. Voittaneen suunnitelman perusperiaate on yksinkertainen: Valtavat negatiiviset pysäköintikentät yliopiston ympärillä korvataan kaupunkimaisilla kortteleilla. Kaljama ei ole valmis ehdotus vaan konsepti. Se on älykäs, elegantti ja joustava tapa ratkaista alueen tuleva kehitys arkkitehtoniset ja luonnonympäristön arvot säilyttäen ja samalla korjaten nykyisen ympäristön suuria puutteita.

Katso: Kilpailuntulokset - Oulu    

Maailman laajin arkkitehtuurikilpailu

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Europan 14 järjestettiin samanaikaisesti 13 Euroopan maassa ja kohteita oli mukana 44. Europanista on kehittynyt maailman laajin arkkitehtuurikilpailu, johon rekisteröityy lähes kymmenen tuhatta suunnittelijaa ympäri maailmaa.

Suomesta mukana oli kolme kohdetta: Kaijonharjun-Linnanmaan alue Oulussa, Helsingin Laajasalon kaupunkibulevardi sekä Tornion ja Haaparannan keskustat yhdistävä alue rajan molemmin puolin. Kilpailuaika oli 13.2.-9.7.2017.  Europan 14 –kilpailukauden teema on ”Productive Cities”.


Kaijonharjusta elävä ja monipuolinen opiskelijakaupunginosa

Oulun yliopiston pääkampuksen vieressä sijaitseva Kaijonharjun keskus asuinalueineen on jäänyt kampusalueesta irralliseksi ja kaipaa uudistusta. Kilpailun tavoitteena on luoda alueelle kaupunkimainen tulevaisuuden visio ja vetovoimainen identiteetti, joka houkuttelee asumaan, toimimaan ja käymään kaupunginosassa. Yliopistokampus ja Kaijonharjun keskus tulee toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti yhdistää vahvasti toisiinsa. Aluetta tulee tiivistää, selkeyttää ja monipuolistaa sekä ideoida sinne paikkoja kaupunkielämälle, uusille palveluille ja pienille yrityksille

Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä kilpailua järjestävät Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö ja Suomen Yliopistokiinteistöt.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi