Kuvituskuva

Huvilarannantien Vihreä kortteli

 

Huvilarannantiellä, Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa, on vireillä asemakaavanmuutos, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja rakentamisesta ja asumisesta aiheutuviin ilmastopäästöihin. Alue sijoittuu Pyykösjärven ja Alakyläntien väliin puistoalueelle noin 5 kilometrin päähän Oulun keskustasta. Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa ja sitä kehitetään syksyllä 2019 kaupunginhallituksen ohjeellisesti hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon pohjalta.

Alakyläntien ja Huvilarannantien väliin jäävälle osuudelle suunnitellaan uusia asuinkerros- ja asuinpientaloja, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Kaavahankkeessa sovelletaan Rakennusteho Group Oy:n Vihreän Korttelin konseptia, joka pyrkii vastaamaan Oulun kaupungin ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin viiden kaavaprosessiin integroidun työpaketin voimin. Alue kytkeytyy alikulun kautta Kaijonharjun keskukseen. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen rakentumista sekä lähialueen palveluiden kehittymistä.

Luonnosvaiheen suunnitelmissa sylimäinen 2-4. kerroksisten asuinrakennuksien muodostama korttelirakenne kiertyy toiminnallisen pihan ympärille. Pihalle on tuotu monipuolisesti erilaisia virikkeitä asukkaille – ulkoliikuntatila, kaupunkiviljelylaatikoita, leikkipaikka sekä saunallinen yhteisrakennus. Pihaa rytmittävät kerrokselliset viheralueet, joissa on pyritty mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään olemassa olevaa kunttaa. Pyöräpysäköinti on järjestetty helpoksi ja laadukkaasti. Keskitettyjen maanpäällisten autokatosten katot ovat puoliksi viherkattoa ja puoliksi aurinkopaneelia.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 11.8.2020 § 347 ja aineisto on nähtävillä 18.8 - 17.9.2020. Hankkeen etenemistä voit seurata projektikortilta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti sij.
Jonna Koivuranta
044 661 6330 

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Soudunsaari
040 480 4479 

Asemakaava-arkkitehti
Anne Olsbo
044 703 2439

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi