Kuvituskuva

Huvilarannantien Vihreä kortteli

Huvilarannantiellä, Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa on hyväksymiskäsittelyssä asemakaavanmuutos, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja rakentamisesta ja asumisesta aiheutuviin ilmastopäästöihin. Alue sijoittuu Pyykösjärven ja Alakyläntien väliin puistoalueelle noin 5 kilometrin päähän Oulun keskustasta. Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus. Aluetta kehitetään syksyllä 2019 kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeellisen Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon ja Uuden Oulun yleiskaavan pohjalta. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen sekä lähialueen palveluiden kehittymistä. 

Alakyläntien ja Huvilarannantien väliin jäävälle osuudelle suunnitellaan uusia asuinkerros- ja asuinpientaloja, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Toteutuessaan alueellr rakentuu neljäkerroksisten asuinkerrostalojen ja kaksikerroksisten pientalojen korttelialue, "Vihreä kortteli". Kaavahankkeessa on sovellettu Rakennusteho Group Oy:n Vihreän Korttelin konseptia, joka pyrkii vastaamaan Oulun kaupungin ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin viiden kaavaprosessiin integroidun työpaketin voimin. 

Kaupungin valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen päätöksellään 26.4,2021. Asiasta jätettiin määräaikaan mennessä 1 valitus. Asemakaavanmuutos on tullut lainvoimaiseksi yleisten alueiden osalta, korttelin 62 (Vihreä kortteli) kaavanmuutoksen vahvistuminen on hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Lisätietoja hankkeesta  hankkeen projektikortilta.

 

Yhteystiedot

Käyntisoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Kaavoitusarkkitehti
Leena Soudunsaari  
040 480 4479

Asemakaava-arkkitehti
Sisko Repola 
044 703 0530

email:
etunimi.sukunimi@ouka.fi