Kuvituskuva

Huvilarannantien Vihreä kortteli

Huvilarannantiellä, Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosissa, on vireillä asemakaavanmuutos, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja rakentamisesta ja asumisesta aiheutuviin ilmastopäästöihin. Alue sijoittuu Pyykösjärven ja Alakyläntien väliin puistoalueelle noin 5 kilometrin päähän Oulun keskustasta. Pyykösjärven rannassa on Oulun kaupungin omistama kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilarakennus. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa ja sitä kehitetään syksyllä 2019 kaupunginhallituksen ohjeellisesti hyväksymän Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungon pohjalta.

Alakyläntien ja Huvilarannantien väliin jäävälle osuudelle suunnitellaan uusia asuinkerros- ja asuinpientaloja, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena. Kaavahankkeessa sovelletaan Rakennusteho Group Oy:n Vihreän Korttelin konseptia, joka pyrkii vastaamaan Oulun kaupungin ympäristöohjelman mukaisiin tavoitteisiin viiden kaavaprosessiin integroidun työpaketin voimin. Alue kytkeytyy alikulun kautta Kaijonharjun keskukseen. Alue aloittaa Linnanmaanbulevardin varren rakentamisen ja tukee tehokkaan joukkoliikenteen rakentumista sekä lähialueen palveluiden kehittymistä.

Lisätietoja Huvilarannantien kaavaehdotuksesta ja nähtävilläolosta hankkeen projektikortilta.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti 
Leena Soudunsaari
040 480 4479 

Kaavoitusarkkitehti sij.
Jonna Koivuranta
044 661 6330 

Asemakaava-arkkitehti
Sisko Repola 
044 703 0530

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi