KAATIO - Kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistoin

Ilmakuva Oulun keskustasta. Kuvassa kerrottu lisäksi Kaatio-hankkeessa mukana olevat kunnat, myönnetty avustus sekä hankkeen toteutuaika.

KAATIO-hanke on valtiovarainministeriön digikannustinavustusta saanut hanke, jossa tuotetaan asema- ja yleiskaavoja valtakunnallisen tietomallin mukaisena eri ohjelmistoilla kuntien todellisissa kaavahankkeissa.

KAATIO-hankkeessa luodaan kuntiin kyvykkyys tuottaa asema- ja yleiskaavaa Ryhti-hankkeen valtakunnallisen tietomallin mukaisena. Hankkeessa kehitetään työkalut kuntien käyttämiin ohjelmistoihin yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa. Kaavoituksen tietomallia koeajetaan käytäntöön kuntien todellisissa kaavoitushankkeissa.

Oulun kaupunki toimii hankkeessa päähakijana. Hankkeessa on Oulun lisäksi mukana 15 kuntaa tai kaupunkia: Espoon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Kirkkonummen kunta, Lahden kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Lohjan kaupunki, Paimion kaupunki, Pihtiputaan kunta, Porvoon kaupunki, Raaseporin kaupunki, Tampereen kaupunki, Tyrnävän kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Viitasaaren kaupunki.

KAATIO-hankkeelle on myönnetty vuosille 2021-2023 valtiovarainministeriön avustusta kuntien digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Avustusta myönnettiin kuntien yhteisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi.

Hankkeen tavoitteet ja eteneminen

Hankkeen tavoitteena on luoda kuntien käyttämiin kaavoitusohjelmistoihin työkalut, joiden avulla kaavaa tuotetaan jatkossa yhteisen tietomallin mukaisena. Hankkeessa vahvistetaan kuntien osaamista yhdenmukaisen kaavatiedon tuottamiseksi valtakunnallisen tietomallin mukaisena. Hankkeessa luodaan yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa eri ohjelmistoihin tiedontuotantoprosessi, joka ohjaa tuottamaan asema- ja yleiskaavaa vakioidun tietomallin mukaisena, sekä näihin liittyvä dokumentaatio ja ohjeistus.

Kehitystyössä ovat mukana kuntien käyttämien kaavoitusohjelmistojen ohjelmistotoimittajat, jotka toteuttavat saman tuotantoprosessin omilla ohjelmistoillaan. Hankkeen toteutusvaiheessa testataan ja kehitetään työkaluja pilottihankkeiden kautta kuntien todellisissa kaavahankkeissa. Kehitysvaiheen jälkeen tavoitteena on ottaa valmis tuotantoprosessi käyttöön kunnissa laajemmin. Uuden kaavan lisäksi luodaan prosessit olemassa olevien kaavojen ajantasaistamiseen. Hankkeen aikana laaditaan suunnitelma tulosten skaalaamisesta muihin kuntiin.

Tietomallin koneluettavuuden avulla mahdollistetaan tietojen tehokas analysointi yhdyskuntarakenteen kehittymiseen, kaavavarantoon ja kaavoituksen tavoitteiden seurantaan liittyen. Hankkeessa luodaan uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja kaavatiedon ymmärrettävyyden lisäämiseen. Hankkeen myötä vakioidut tietomallit tehostavat kaavoitustoimintaa ja kaavojen ymmärrettävyyttä. Tiedot tuotetaan suoraan yhteensopivina, kun digitaalinen työväline ohjaa kaavojen tuottamista. Kaavatieto on samanlaista yli kuntarajojen.

Hankkeen myötä mukana oleviin kuntiin on luotu kyvykkyys tuottaa asema- ja yleiskaavoja yhteisen tietomallin mukaisena. Kunnissa on otettu käyttöön Ryhti-hankkeen valtakunnallinen kaavatietomalli eri ohjelmistoilla. Hankkeen tuloksena eri ohjelmistoihin on luotu tiedontuotantoprosessi, jonka avulla kunnissa kaavoja tuotetaan jatkossa. Ohjelmistoihin on myös luotu prosessit vanhojen kaavojen ajantasaistamiseen.

Organisointi ja aikataulu

  • Syksy 2021: Muodostetaan ohjausryhmä ja palkataan hankkeelle projektipäällikkö. Laaditaan projektisuunnitelma aikatauluineen. Järjestetään säännöllisiä verkostotapaamisia.
  • Kevät 2022: Tehdään sopimukset ja aloitetaan kehitystyö ohjelmistotoimittajien kanssa. Aloitetaan pilottikaavahankkeiden tekeminen ohjelmistotoimittajien kanssa. Jaetaan kokemuksia verkostotapaamisissa.
  • Syksy 2022: Edistetään kaavahankkeita ja kehitetään prosessia edelleen. Luodaan prosessi olemassa olevien kaavojen ajantasaistamiseen.
  • Kevät 2023: Saatetaan kaavahankkeet valmiiksi prosessia samalla kehittäen. Asetetaan tavoitteeksi, että ohjelmistot ja toimintatavat ovat valmiit toistettaviksi tulevissa kaavahankkeissa. Aloitetaan laajempi käyttöönotto mukana olevissa kunnissa.
  • Kesä 2023: Koostetaan hankkeen tulokset ja raportoidaan ne valtiovarainministeriölle. Laaditaan suunnitelma tulosten skaalaamisesta muihin kuntiin.
  • Syksy 2023: Hankkeen loppuraportointi. Hanke päättyy.

Tervetuloa seuraamaan hankkeen edistymistä!

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Pilvi Nummi
pilvi.nummi@nplus1.fi
p. 050 514 0533

Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233

Yleiskaavasuunnittelija
Matti Konttinen
040 168 5354

Hankkeen blogiosoite: kaatio.Wordpress.com

Lyhytosoite tälle sivulle: http://www.ouka.fi/kaatio