KAATIO - Kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistoin