KaavoituskatsausKunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikaoina vireille tulevista kaava-asioista. Asemakaavoituksen kaavoituskatsaus ja aluejako vuodelle 2019.

 

Oulussa osa kaavoituskatsauksesta julkaistaan osana kaupunkilehti Oulu-postia. Tuorein julkaisu löytyy numerosta 1/2019, joka jaetaan koteihin helmikuussa 2019.

Vireillä olevat asemakaavat ja yleiskaavat löytyvät Karttatieltä, jossa suunnittelualueiden kautta pääsee tutustumaan asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen nettisivuilla oleviin kaavaesittelyihin.

 

Lyhytosoite tälle sivulle 
www.ouka.fi/kaavoituskatsaus