Tulevaisuuden Kaukovainio

Havainnekuva Kaukovainion alueesta.

Kuva: Kaukovainion keskus. Linja Arkkitehdit Oy 2017.

Kaukovainion uutta keskusta rakennetaan

Kaukovainion uutta keskusta rakennetaan parhaillaan. Uusi liikekeskus on avattu vuonna 2019, ja sen lähelle ollaan rakentamassa uusia asuinkerrostaloja. Kaikkiaan asuntoja rakennetaan noin 12001500 asukkaalle.

Kaukovainio on pilottikohteena EU:n rahoittamassa Horizon 2020 -ohjelman hankkeessa Making City, jolla edistetään kaupunkien vähähiilisyystavoitteita. Espanjalaisen Cartif-tutkimuslautoksen vetämän hankkeen projektikonsortioon kuuluvat Oulussa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Energia Oy, Oulun Sivakka Oy, YIT Rakennus Oy, Arinan kiinteistöt Oy, Jetitek Oy, VTT Oy ja Oulun yliopisto. Viisivuotisen hankkeen kustannukset ovat Oulussa yhteensä noin 5 M€ vuosien 20192023 aikana.

Lisätietoja Kaukovainion kehittämisestä

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki