Tulevaisuuden Kaukovainio

Havainnekuva Kaukovainion alueesta.

Kuva: Kaukovainion keskus. Linja Arkkitehdit Oy 2017.

Kaukovainion uutta keskusta rakennetaan

Kaukovainion uutta keskusta rakennetaan parhaillaan. Pääosa kaduista on rakennettu kesällä 2018, ja uusi liikekeskus avataan keväällä 2019. Kun uusi liikekeskus on valmistunut, vanha ostoskeskus puretaan, ja sen paikalle aletaan rakentaa asuinkerrostaloja. Myös koulun pohjoispuolella olevien pienkerrostalo-, rivitalo- ja pientalotonttien luovutusta valmistellaan. Kaikkiaan asuntoja rakennetaan noin 12001500 asukkaalle.

Kaukovainio on pilottikohteena EU:n rahoittamassa Horizon 2020 -ohjelman hankkeessa Making City, jolla edistetään kaupunkien vähähiilisyystavoitteita. Espanjalaisen Cartif-tutkimuslautoksen vetämän hankkeen projektikonsortioon kuuluvat Oulussa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Energia Oy, Oulun Sivakka Oy, YIT Rakennus Oy, Arinan kiinteistöt Oy, Jetitek Oy, VTT Oy ja Oulun yliopisto. Viisivuotisen hankkeen kustannukset ovat Oulussa yhteensä noin 5 M€ vuosien 20192023 aikana.

 

Kaukovainion suunnitteluhankkeita

Kaukovainion vireillä olevia tai päättyneitä suunnitteluhankkeita ovat mm:

Ks. myös www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet
 

Julkaisuja, raportteja ja linkkejä

Imagon ja vetovoiman kehittäminen

Lähiön imagoa ja vetovoimaa kehittämässä–seminaari järjestettiin 24.11.2015 Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella. Katso ohjelma (pdf) sekä seminaariesitykset:

Opiskelijat ideoivat viheralueita

Oulun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijat ideoivat syksyllä 2012 Kaukovainion puistojen ja muiden julkisten alueiden käyttöä osana Vihreä lähiö-projektikurssiaan.

Ks. myös OAMK:n Kaketsu-hanke.
 

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi 26.3.2013 Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman (YS2087) ohjeellisena noudatettavaksi jatkosuunnittelussa.

Yleissuunnitelman valmistelua varten 2.3.2010, 13.10.2010, 17.4.2011 ja 25.1.2012 järjestetyt avoimet suunnittelutapahtumat keräsivät yhteensä yli 200 osallistujaa. Tapahtumien järjestäjinä toimivat Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmä, Kaukovainion koulu, Karjasillan seurakunta ja Oulun Taiteiden yö ry. Suunnittelutapahtuminen sisältöön voi tutustua alla.

1. Suunnittelutapahtuma 17.4.2010

2. Suunnittelutapahtuma 13.10.2010

3. Suunnittelutapahtuma 2.3.2011

4. Suunnittelutapahtuma 25.1.2012

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Antti Määttä
044 703 2428

Sähköposti
antti.m.maatta@ouka.fi