Yhdyskuntarakenne

Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys
Täydennysrakentamisselvitys on yksi Uuden Oulun yleiskaavan laatimisen pohjaksi laadituista perusselvityksistä. Selvityksellä on kartoitettu täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Oulun kaupungin keskeisellä asemakaava-alueella vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunkirakenteelle on määritelty kehittämisvyöhykkeitä, joiden vahvuudet tunnistamalla ja niitä voimistamalla voidaan kehittää toimivampaa elinympäristöä ja parempaa palvelutasoa. Lisärakentamismahdollisuuksia tutkitaan tarkemmin yleis- ja asemakaavaprosesseissa.

Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja hyväksyi sen jatkosuunnittelussa ohjeellisena noudatettavaksi 20.6.2011 § 344.

Selvitys:
Koko selvitys (pdf 17,6 Mt)
Teksti ilman liitteitä (pdf 5,9 Mt)
 

Liitekartat (pdf á 1–6 Mt):
1–5 väestö
6–10 tiheys
11–12 liikenne ja rakenne
13–17 tontit, asunnot, rakennukset
18–31 suuralueiden väestö

Kehittämisvyöhykkeet