Kulttuuriympäristö

Mitä on kulttuuriympäristö?

Kulttuuriympäristö on muotoutunut ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa. Kulttuuriympäristöön kuuluvat

  • arkeologinen kulttuuriperintö,
  • kulttuurimaisema ja
  • rakennettu kulttuuriympäristö.

Kulttuuriympäristö heijastaa alueen arvoja ja kertoo paikkakunnan historiasta ja kehittymisestä. Liikkuminen, asutus, elinkeinojen kehittyminen ja historialliset tapahtumat ovat kaikki jättäneet jälkensä ympäristöömme. Kulttuuriympäristö ei ole koskaan valmis, vaan se muokkautuu ja varastoi tietoa ihmisen toimista jatkuvasti.

 

Kulttuuriympäristön hoito ja rakennussuojelu Oulussa, esite. 

 

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Kulttuuriympäristömme.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/kulttuuriymparisto