Kulttuuriympäristö

Mitä on kulttuuriympäristö?

Kulttuuriympäristö on muotoutunut ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa. Kulttuuriympäristöön kuuluvat

  • arkeologinen kulttuuriperintö,
  • kulttuurimaisema ja
  • rakennettu kulttuuriympäristö.

Kulttuuriympäristö heijastaa alueen arvoja ja kertoo paikkakunnan historiasta ja kehittymisestä. Liikkuminen, asutus, elinkeinojen kehittyminen ja historialliset tapahtumat ovat kaikki jättäneet jälkensä ympäristöömme. Kulttuuriympäristö ei ole koskaan valmis, vaan se muokkautuu ja varastoi tietoa ihmisen toimista jatkuvasti.

 

Kulttuuriympäristön hoito ja rakennussuojelu Oulussa, esite. 

Minun kulttuuriympäristöni Oulussa -kysely avoinna
Millainen on oululainen kulttuuriympäristö? Miltä Oulu näyttää ja tuntuu niin arjessa, vapaa-aikana kuin vierailijankin kokemana?
Vastaa kyselyyn 15.5.-31.8.2019!
 

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, 2002

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Pohjois-Pohjanmaan museo

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Kaavoitus Oulussa -opas

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Rakennusperinto.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo

ICCROM

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/kulttuuriymparisto