Laadittavat yleiskaavat

Oulussa yleiskaavat valmistelee Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. 

kartta


1. Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava
2. Kulttuuriympäristön teemayleiskaava
3. Oulunsalon osayleiskaava
4. Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava
5. Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus
6. Iso Rytisuon tuulivoimapuisto
7. Iso Pihlajasuon tuulivoimapuisto
8. Yli-Iin Kynkäänsuon tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaava
9. Yli-Iin Tannilan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaava