Linnanmaa-Kaijonharjun tulevaisuus

Linnanmaa-Kaijonharjun aluetta suunnitellaan pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot. Alueen suunnittelu etenee vaiheittain.

Kaavarunkovaihtoehdot nähtävillä 21.12.2018-31.1.2019

Linnanmaa-Kaijonharjun alueelle on vuonna 2018 aloitettu kaavarunkotyö. Kaavarungossa  (564-2360) määritellään alueen maankäytön ja liikenneverkon tulevan kehityksen suuntaviivat, jotka tähtäävät tavoitevuoteen 2040.  Vaihtoehdot ja tausta-aineistoon voi tutustua projektikortilta
Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkovaihtoehdoista järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus Linnanmaan Kampuksella L2-salissa torstaina 10.1.2019 klo 17. Tervetuloa!

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Kyselyn tavoitteena on kerätä palautetta kaavarunkovaihtoehdoissa esitetyistä maankäytön, liikenteen ja viheralueverkon ratkaisuista. Koska kyselyssä tarkastellaan eri osa-alueiden ratkaisuja, ei kumpaakaan kaavarunkovaihtoehtoa valita sellaisenaan. Nähtävilläolon jälkeen kaavarungon suunnittelua jatketaan näiden vaihtoehtojen vahvuuksien pohjalta. Kysely
Kysely on avoinna 31.01.2019 asti ja siihen vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia.

Linnanmaan-Kaijonharjun karttapalautekyselyn tulokset v. 2018

Osana kaavarunkotyötä oululaisilla oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä Linnanmaa-Kaijonharjun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kysely päättyi 27.5.2018. Kyselyyn tuli 584 vastausta, ja karttamerkintöjä jätettiin yhteensä 3263 kpl.

Alueen nykytilan osalta vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, jotka ovat miellyttäviä ja hyvin toimivia, sekä vastaavasti paikkoja, jotka ovat epämiellyttäviä tai huonosti toimivia. Myös turvattomia rakennuksia tai aukioita, liikenteellistä turvattomuutta sekä hyvin tai huonosti toimivia kulkureittejä koskevia merkintöjä pyydettiin. Kyselyssä käsiteltiin myös pysäköintiä. Miellyttävien paikkojen merkinnät keskittyivät erityisesti kasvitieteellisen puutarhan alueelle, kun taas esimerkiksi Kaijonharjun keskus koettiin epämiellyttävänä ja turvattomana.

Alueen tulevien kehittämismahdollisuuksien osalta vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, joihin voisi suunnitella uutta asuinrakentamista, liiketiloja ja palveluja sekä työpaikkoja ja yrityksille tarkoitettuja tiloja. Virkistyskäytön kehittämiseksi annetuista merkinnöistä noin puolet koski Kuivasjärven ja Pyykösjärven rantojen kehittämistä. Kyselyssä oli mahdollisuus esittää alueelle myös uusia ideoita. 

Kyselyn tulokset

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskyselyn tulokset v. 2016

Kaijonharju-yliopisto alueen asukkailta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta, alueen käyttäjiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta kerättiin tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat osa alueen suunnittelun tavoitteiden asettamista ja suunnittelun pohja aineistoa.  

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskysely oli auki 9.-31.12.2016. Kyselyyn tuli 237 vastausta. Vastaajat antoivat Kaijonharjun keskukselle arvosanan 6,5, eli kohtalaisen. Vastaajat toivoivat alueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Vastanneiden mukaan alueelle tarvitaan lisää monipuolisia palveluita, positiivista ja kutsuvaa asuinrakentamista, liikekeskuksen uudistamista ja selkeyttämistä sekä eri liikennemuotojen kehittämistä. Myös turvallisuutta, siisteyttä ja vihtyisyyttä tulisi kehittää. Alueen kehittäminen tulisi kuitenkin tehdä niin, että alueen luonnonläheisyys ja metsäisyys säilyy.  Kyselyn tuloksiin voi tutustua tästä.

50 vuotta sitten ensimmäinen arkkitehtikilpailu

Linnamaan yliopistokampuksen ja Kaijonharjun keskuksen syntyminen liittyy kiinteästi 1960-luvun loppupuolella tehtyyn päätökseen Oulun yliopistokampuksen sijoittamisesta kaupunkirakenteen ulkopuolelle 5,5 km etäisyydelle Oulun ydinkeskustasta Linnanmaalle. Vuonna 1967 Oulun yliopiston suunnittelemiseksi järjestettiin pohjoismainen kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu. Kilpailun toisessa vaiheessa kuudelle jatkoon kutsutulle ilmoitettiin Kaijonharjun aluekeskuksen sijoittumisesta Kuivasjärven ja Pyykösjärven väliselle kannakselle. Aluekeskuksen tavoitteena oli, että palvelukeskuksen kaupunkimaisen tiivis ja elinvoimainen rakenne tukisi yliopistotoimintoja.

Kaijonharju - Linnanmaan rakentumisen inventointi (eng.)

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402

Asemakaava-arkkitehti
Anne Olsbo
044 703 2439

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi
anne.olsbo@ouka.fi

Verkkokysely

Vastaa Linnamaa-Kaijonharjun kaavarunkovaihtoehdot -kyselyyn

Kysely on avoinna 31.1.2019.