Linnanmaa-Kaijonharjun tulevaisuus

Linnanmaa-Kaijonharjun aluetta on tavoite suunnitella pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot. Alueen suunnittelu etenee vaiheittain.  Vuoden 2018 aikana käynnistetään kaavarunkotasoinen tarkastelu asemakaavoitustyön pohjaksi. Kaavarunkotyössä (564-2360) laaditaan alueen tulevaisuuden visio, yleispiirteiset ratkaisut maankäytön täydennysrakentamiselle ja tiivistämiselle sekä liikenteen, katujen, ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitelmat. Kaavarungossa esitetään täydennettävien alueiden asuin-, työpaikka- ja muiden alueiden sijainti, laajuus sekä palvelut, virkistys, liikenneverkko ja tekninen huolto.  Kaavarungon aluerajaus (pdf)

Vuonna 2017 alueelle sijoittui kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu  EUROPANjoka toimii suunnittelun pohja-aineistona. Linnanmaa-Kaijonharjun alueelle järjestetään verkkokysely toukokuussa 2018.

Osallistu ja vaikuta!

Osana kaavarunkotyötä oululaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä Linnanmaa-Kaijonharjun nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kysely päättyi 27.5.2018.

 

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskyselyn tulokset v. 2016

Kaijonharju-yliopisto alueen asukkailta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta, alueen käyttäjiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta kerättiin tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat osa alueen suunnittelun tavoitteiden asettamista ja suunnittelun pohja aineistoa.  

Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskysely oli auki 9.-31.12.2016. Kyselyyn tuli 237 vastausta. Vastaajat antoivat Kaijonharjun keskukselle arvosanan 6,5, eli kohtalaisen. Vastaajat toivoivat alueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Vastanneiden mukaan alueelle tarvitaan lisää monipuolisia palveluita, positiivista ja kutsuvaa asuinrakentamista, liikekeskuksen uudistamista ja selkeyttämistä sekä eri liikennemuotojen kehittämistä. Myös turvallisuutta, siisteyttä ja vihtyisyyttä tulisi kehittää. Alueen kehittäminen tulisi kuitenkin tehdä niin, että alueen luonnonläheisyys ja metsäisyys säilyy.  Kyselyn tuloksiin voi tutustua tästä.

50 vuotta sitten ensimmäinen arkkitehtikilpailu

Linnamaan yliopistokampuksen ja Kaijonharjun keskuksen syntyminen liittyy kiinteästi 1960-luvun loppupuolella tehtyyn päätökseen Oulun yliopistokampuksen sijoittamisesta kaupunkirakenteen ulkopuolelle 5,5 km etäisyydelle Oulun ydinkeskustasta Linnanmaalle. Vuonna 1967 Oulun yliopiston suunnittelemiseksi järjestettiin pohjoismainen kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu. Kilpailun toisessa vaiheessa kuudelle jatkoon kutsutulle ilmoitettiin Kaijonharjun aluekeskuksen sijoittumisesta Kuivasjärven ja Pyykösjärven väliselle kannakselle. Aluekeskuksen tavoitteena oli, että palvelukeskuksen kaupunkimaisen tiivis ja elinvoimainen rakenne tukisi yliopistotoimintoja.

Kaijonharju - Linnanmaan rakentumisen inventointi (eng.)

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Eini Vasu
044 703 2402

Asemakaava-arkkitehti
Anne Olsbo
044 703 2439

Sähköposti
eini.vasu@ouka.fi
anne.olsbo@ouka.fi