Hyväksytty Hyväksytty

Merialueen osayleiskaava

Yleiskaava hyväksytty
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 15.12.2014.
Yleiskaavasta on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on päätöksellään 2.3.2017 hylännyt valituksen.

Kaavakartta 
Kaavaselostus

Lisätietoja:
Hailuodon kunnan tekninen johtaja Markku Maikkola (puh 044 4973 510)  kunnanvirasto@hailuoto.fi tai
Oulun kaupungin yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen (puh. 044 703 1233)