Hyväksytty

Oulunsalo, merialueen osayleiskaava

Yleiskaava hyväksytty
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan kokouksessaan 15.12.2014.
Yleiskaavasta on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 12.4.2018 hylännyt valituksen. Yleiskaava on tullut voimaan.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Lisätietoja:
Hailuodon kunnan tekninen johtaja Markku Maikkola (puh 044 4973 510)  kunnanvirasto@hailuoto.fi tai
Oulun kaupungin yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen (puh. 044 703 1233)