Myllytulli

Havainnekuva Myllytullin täydennysrakentamisesta.

Havainnekuva: Myllytullin täydennysrakentamisen visio. Kuvan laatija: Serum arkkitehdit Oy.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio

Myllytullia kehitetään monipuolisena ja elinvoimaisena keskusta-alueena, joka on innostava ympäristö yritystoiminnalle, erilaisten toimijoiden yhteistyölle, palveluille, virkistykselle sekä täydentyvälle keskusta-asumiselle. Myllytulli liitetään osaksi ydinkeskustaa ja sitä kehitetään tiiviiksi, kävelyä ja pyöräilyä painottavaksi sekä kaupunkikuvaltaan huipputasoiseksi keskustaympäristöksi. Myllytullin tiivistäminen ja maankäytön tehostaminen tuo alueelle lisää asukkaita ja työpaikkoja, parantaa palveluiden toimintaedellytyksiä sekä rikastaa kaupunkikulttuuria.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikkö tilasi kesällä 2016 Serum arkkitehdit Oy:ltä täydennysrakentamisen vision, joka tarjoaa ratkaisumalleja Myllytullin osa-alueille sekä työkaluja maankäytön suunnittelulle. Myllytullin suunnittelu linkittyy Oulun keskustavisioon 2040.

Visiotyössä Myllytulliin esitettiin noin 110 000 kerrosalaneliömetriä uutta rakentamista asumiselle, toimitiloille ja muille palveluille. Suunnitelmat mahdollistaisivat uusia asuntoja noin 1600 asukkaalle. Vuoden 2019 lopussa Myllytullissa oli 2257 asukasta. Visio on tehty pitkälle aikavälille. Suunnitelmien jatkokäsittely etenee vaiheittain ja edellyttää asemakaavan muutoksia.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio (pdf) 

Osallisten palaute

Kaavoitus kyseli kesällä 2016 asukkaiden toiveita alueen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen karttapohjaisen palautejärjestelmän kautta.

Palautteet kartalla (pdf) 

Yleisötilaisuudet

Alueen kehittämisen tueksi on laadittu maankäytön vaihtoehtoja. Yleisötilaisuudessa 17.8.2016 esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja alustavia kehittämisen vaihtoehtoja keskustelun pohjaksi. Yleisötilaisuudessa 8.12.2016 käsiteltiin jatkotyöstettyä visiota.

Yleisötilaisuuden 17.8.2016 muistio (pdf)
Serum arkkitehdit Oy:n esittelymateriaali 17.8.2016 (pdf)
Yleisötilaisuuden 8.12.2016 muistio (pdf)

Alueella käynnissä olevat asemakaavan muutokset

Kaavatunnus 564-2332, kortteli 13, Lasaretti-kortteli: Alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista pääosin asuinkäyttöön. Nykyiset toiminnot alueella säilyvät. Maankäytön suunnitteluratkaisun löytämiseksi on järjestetty arkkitehtuurikutsukilpailu. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä.
Lasaretti-kortteli, lisätietoa hankkeen projektikortilla (linkki)

Kaavatunnus 564-2532, Nahkatehtaankatu 6: Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tietomaan rakennuksen lisärakentaminen kaupunginhallituksen päätöksen 21.2.2022 § 52, Hankeselvitys Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi, mukaan. Päätöksessä todetaan, että hankeselvityksen mukaisesti nykyinen tiedeteatteri puretaan ja korvataan uudisosalla. Asemakaavassa suojeltu Tietomaan osa peruskorjataan. Luupin uudisosan suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 15.6.-17.10.2022. Kilpailun voitti ehdotus nimimerkillä "Loggia", tekijät: Arkkitehtitoimisto OPUS Oy & Simon Mahringer Dipl. Arch. ETH.

Nahkatehtaankatu 6, lisätietoa hankkeen projektikortilla (linkki)
Arkkitehtuurikilpailun tulokset (linkki)
 

Arkkitehtiopiskelijakilpailu 2014

Kilpailun tuloksista lisää Oulun yliopiston verkkosivuilla (linkki)
 

Myllytullin korttelin 37 ryhmärakennuttaminen

Myllytullin korttelin 37 ryhmärakennuttamishaku oli auki 1.5. - 31.10.2022. Tontti on varattu yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 30.11.2022 Insinööritoimisto Projektijohtajat Oy:lle ja Arkkitehdit a-live Osuuskunnalle. Lisätietoja (linkki)

 

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
044 703 2412

Sähköposti
jere.klami(at)ouka.fi