Myllytulli

Havainnekuva Myllytullin täydennysrakentamisesta.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio, kuva: Serum arkkitehdit Oy.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio

Myllytullia kehitetään monipuolisena ja elinvoimaisena keskusta-alueena, joka on innostava ympäristö yritystoiminnalle, erilaisten toimijoiden yhteistyölle, palveluille, virkistykselle sekä täydentyvälle keskusta-asumiselle. Myllytulli liitetään osaksi ydinkeskustaa ja sitä kehitetään tiiviiksi, kävelyä ja pyöräilyä painottavaksi sekä kaupunkikuvaltaan huipputasoiseksi keskustaympäristöksi. Myllytullin tiivistäminen ja maankäytön tehostaminen tuo alueelle lisää asukkaita ja työpaikkoja, parantaa palveluiden toimintaedellytyksiä sekä rikastaa kaupunkikulttuuria.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikkö tilasi kesällä 2016 Serum arkkitehdit Oy:ltä täydennysrakentamisen vision, joka tarjoaa ratkaisumalleja Myllytullin osa-alueille sekä työkaluja maankäytön suunnittelulle. Myllytullin suunnittelu linkittyy Oulun keskustavisioon 2040.

Visiotyössä Myllytulliin esitetään noin 110 000 kerrosalaneliömetriä uutta rakentamista asumiselle, toimitiloille ja muille palveluille. Suunnitelmat mahdollistaisivat uusia asuntoja noin 1600 asukkaalle. Vuoden 2017 alussa Myllytullissa oli 2200 asukasta. Visio on tehty pitkälle aikavälille. Suunnitelmien jatkokäsittely etenee vaiheittain ja edellyttää asemakaavan muutoksia.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio (pdf-tiedosto, koko 10 Mb)

Osallisten palaute

Kaavoitus kyseli kesän 2016 aikana asukkaiden toiveita alueen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen karttapohjaisen palautejärjestelmän kautta.

Palautteet kartalla (pdf-tiedosto)

Yleisötilaisuudet

Alueen kehittämisen tueksi on laadittu syksyn 2016 aikana maankäytön vaihtoehtoja. Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa 17.8.2016 esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja alustavia maankäytön kehittämisen vaihtoehtoja keskustelun pohjaksi. Toisessa yleisötilaisuudessa 8.12.2016 käsiteltiin jatkotyöstettyä visiota.

Yleisötilaisuuden 17.8.2016 muistio (pdf-tiedosto)
Serum arkkitehdit Oy:n esittelymateriaali 17.8.2016 (pdf-tiedosto, koko 9 Mb)
Yleisötilaisuuden 8.12.2016 muistio (pdf-tiedosto)

Alueella käynnissä olevat asemakaavan muutokset

Myllytullin kaupunginosan kortteli 13 (Lasaretti-kortteli, Kasarmintie 13) Linkki projektikorttiin 

Arkkitehtiopiskelijakilpailu 2014

Tulokset (linkki)

 

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
044 703 2412

Sähköposti
jere.klami(at)ouka.fi