Myllytulli

Havainnekuva Myllytullin täydennysrakentamisesta.

Havainnekuva: Myllytullin täydennysrakentamisen visio. Kuvan laatija: Serum arkkitehdit Oy.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio

Myllytullia kehitetään monipuolisena ja elinvoimaisena keskusta-alueena, joka on innostava ympäristö yritystoiminnalle, erilaisten toimijoiden yhteistyölle, palveluille, virkistykselle sekä täydentyvälle keskusta-asumiselle. Myllytulli liitetään osaksi ydinkeskustaa ja sitä kehitetään tiiviiksi, kävelyä ja pyöräilyä painottavaksi sekä kaupunkikuvaltaan huipputasoiseksi keskustaympäristöksi. Myllytullin tiivistäminen ja maankäytön tehostaminen tuo alueelle lisää asukkaita ja työpaikkoja, parantaa palveluiden toimintaedellytyksiä sekä rikastaa kaupunkikulttuuria.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikkö tilasi kesällä 2016 Serum arkkitehdit Oy:ltä täydennysrakentamisen vision, joka tarjoaa ratkaisumalleja Myllytullin osa-alueille sekä työkaluja maankäytön suunnittelulle. Myllytullin suunnittelu linkittyy Oulun keskustavisioon 2040.

Visiotyössä Myllytulliin esitettiin noin 110 000 kerrosalaneliömetriä uutta rakentamista asumiselle, toimitiloille ja muille palveluille. Suunnitelmat mahdollistaisivat uusia asuntoja noin 1600 asukkaalle. Vuoden 2019 lopussa Myllytullissa oli 2257 asukasta. Visio on tehty pitkälle aikavälille. Suunnitelmien jatkokäsittely etenee vaiheittain ja edellyttää asemakaavan muutoksia.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio (pdf) 

Osallisten palaute

Kaavoitus kyseli kesällä 2016 asukkaiden toiveita alueen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen karttapohjaisen palautejärjestelmän kautta.

Palautteet kartalla (pdf) 

Yleisötilaisuudet

Alueen kehittämisen tueksi on laadittu maankäytön vaihtoehtoja. Yleisötilaisuudessa 17.8.2016 esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja alustavia kehittämisen vaihtoehtoja keskustelun pohjaksi. Yleisötilaisuudessa 8.12.2016 käsiteltiin jatkotyöstettyä visiota.

Yleisötilaisuuden 17.8.2016 muistio (pdf)
Serum arkkitehdit Oy:n esittelymateriaali 17.8.2016 (pdf)
Yleisötilaisuuden 8.12.2016 muistio (pdf)

Alueella käynnissä olevat asemakaavan muutokset

Myllytullin kaupunginosan kortteli 13 (Lasaretti-kortteli, Kasarmintie 13), lisätietoa hankkeen projektikortilla

Arkkitehtiopiskelijakilpailu 2014

Kilpailun tuloksista lisää Oulun yliopiston nettisivulla.

 

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
044 703 2412

Sähköposti
jere.klami(at)ouka.fi