Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 365 määrännyt kaupunginvaltuuston 10.10.2022 § 85 hyväksymän Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tulemaan voimaan siltä osalta, johon ei ole kohdistunut valituksia. Voimaantulon ulkopuolelle jää Raita-ahontien alue lähiympäristöineen.

Täytäntöönpanokuulutus 7.2.2023
Täytäntöönpanokartta
Kaavaselostus
Vastineraportti ehdotusvaihe

Lupaharkinnan periaatteet
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 Madekosken ja Sanginsuun lupaharkinnan periaatteet. Periaatteita voidaan nyt soveltaa niillä alueilla, joilla rakentamisen tehokkuus ei ole niin suuri, että asemakaavan laadinta on ainoa keino tutkia lisärakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa lupaharkinnan keinoin maltillinen lisärakentaminen ja mm. käyttötarkoituksen muutokset kyläalueilla. Luvan hakemiseen on laadittu periaatteita selventävät ohjeet .

Asemakaavoitus
Asemakaavoja on tarkoitus käynnistää Oulujokivarressa useammalla alueella. Suunnittelualueet ja tavoiteaikataulut tarkentuvat kevään 2023 aikana. Suunnittelussa tullaan käyttämään konsulttia. 

Asemakaavahankkeissa laaditaan ensin vireilletulopäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Tavoitteena on, että konsultti laatii maankäytön vaihtoehtoja eri osa-alueilla syksyllä 2022 – kesällä 2023. Vaihtoehtojen kautta tutkitaan alueen yhdyskuntateknisiä rakentamiskustannuksia, ja pystyvään varmistamaan tarkempien selvitysten tarpeellisuus. 

Suunnittelutyön aikana tehdään vuorovaikutusta alueen maanomistajien kanssa. Maankäyttövaihtoehtojen pohjalta laaditaan asemakaavaluonnos, jonka perusteella käydään maankäyttösopimusneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen voidaan edetä asemakaavaehdotukseen. 

Selvitykset

Madekosken ja Pikkaralan alueella on tehty laajaa luonto- ja maisemaselvitys kesän 2022 aikana. Selvityksessä on määritelty Oulujokivarressa Madekosken ja Pikkaralan luontoarvoiltaan keskeiset alueet, jotta ne voidaan jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ja laatia tarvittavat lisäselvitykset asemakaavoituksen käynnistyessä ja kaavarajausten tarkennettua.

Sanginsuun alueella entisen oppilaitoksen alueelle on tehty hakemus asemakaavanmuutoksesta. Tarkempaa suunnittelua varten kaupunki on tilannut alueelta riskikartoituksen. Riskikartoitus kuvaa teollisen toiminnan aiheuttamat rajoitteet eri maankäyttömuotoihin, ja sen arvioitu valmistuminen on 3/2023.

Ajankohtaista

< Takaisin

Uuden Oulun juhlavuoden 2013 tapahtumiin myönnettiin 100 000 euroa

Uuden Oulun yhdistymishallitus myönsi uuden Oulun juhlavuoden 2013 tapahtumiin tapahtumatukea 30 hakijalle, euroina yhteensä 100 000 €. Tapahtumatukihakuaika päättyi 25.5. ja määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 67, joiden rahallinen kokonaismäärä oli 280 831 €.

Tapahtumatukea myönnettiin tapahtumille, jotka vastasivat uuden Oulun juhlavuoden tavoitteisiin. Juhlavuoden tavoitteita ovat yhteisöllisyyden edistäminen, paikallislähtöisyyden esille tuominen ja nuorten huomioiminen. Lisäksi tapahtumatukea myönnettiin tapahtumille, joissa näkyi jollakin tavoin uusi Oulu joko sisällössä, tuotantotavassa tai tapahtumapaikassa. 

Tapahtumatukea saavat tapahtumat on suunnattu eri kohderyhmille ja tapahtumia järjestetään koko uuden Oulun alueella. Tapahtumatuen avulla uuden Oulun juhlavuodelle 2013 on tulossa esim. elokuva- ja valokuvatapahtumia, ympäristötaidetapahtuma, kiertoajeluita oppaan johdolla ja taidenäyttely. Musiikkitapahtumissa saadaan nauttia vanhasta musiikista, tangosta, big band -musiikista ja kuoromusiikista. Näiden lisäksi on luvassa myös pyöräilytapahtuma, Kalevalaa Oulun murteella ja improvisaatioteatteria.

Vuoden 2012 lopussa järjestetään toinen uuden Oulun juhlavuoden tapahtumatukihaku, jossa haetaan ensisijaisesti loppuvuoteen 2013 sijoittuvia tapahtumia.

Oulun kaupunginhallitus käsittelee asian vielä elokuun kokouksessaan.

Lisätiedot: projektipäällikkö Heli Metsäpelto, heli.metsapelto@ouka.fi puh. 044 703 7554.

 

Tapahtumatuen saajat ja uuden Oulun juhlavuonna 2013 toteutettavat tapahtumat:

Johanna Fiskaali (työryhmä), Sävelsuunnistus

Kiimingin Urheilijat ry, Tammipäivät

Kotiseura Oulunsalo ry, Entisajan joulumarkkinat/ Valopolku uuteen Ouluun

Krossikummuuni ry, Urban Ride Oulu 2013

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry, Yhteisötaidetyöpajat ja Oulun Mahdollisuuksien Tori 2013

LC-Kiiminki, Kiiminkiä Sävelin, kohti uutta Oulua

Maakinen Martinniemi -työryhmä, Maakinen Martinniemi –piknik 2013

Merikoskikerho ry, Peter von Baghn Oulu-elokuvan kantaesitys

Merja Männikkö (työryhmä), Uuden Oulun Kulttuuriviesti maalaten, tanssien ja muistellen

Osuuskunta Waria, Paras paikka, valokuvakilpailu ja kulttuuritapahtuma

Oulu Big Band ry, Oululaista Big Band -musiikkia uudelle Oululle! –kiertue

Oulun Tango ry, Tangoilta/Tangoiltapäivä

Oulun Hiihtoseura ry, Lasten Tervahiihto

Oulun kaupungin kirjallisuustyöryhmä, Sanoja & Saundeja –lyrriikkakilipailun päätösjuhla

Oulun NMKY ry:n nuorisokuoro Oulun Fröökynät, Fröökynät 25 v. konserttisarja

Oulun Seudun Lausujat ry, Uuden Oulun mielenmaisemat

Oulun Taiteilijaseura -63 ry, Ympäristötaidetapahtuma Taidelinjat

Oulun tanssikomppania ry, Tanssia kouluille

Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Amazing Oulu

Oulu-seura ry Oulua kivikauden hengessä, Uutta ja entistä Oulunsaloa ja Kosken kohinaa ja kulttuuria Kiimingissä

Puistolan tädit, Konsertti, yhteislauluhetki, tanssit

Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osasto ry, Uusi avara Oulu

Teatteriosuuskunta Kulttuuritakomo, Oulun improvisaatioteatterifestivaali       

Torin Kulttuuriystävät, Taidepolku "Jälkiä uuden Oulun lumessa"

Työryhmä: Soiva Siili ja torvensoittajat, Soiva Siili ja Käyrät Torvet

Vesa Ranta (työryhmä), OULU 365 valokuvanäyttely

Välitalo Veli Matti (Vega), Kalevala Oulun murteella -konsertit uuden Oulun alakouluihin

Yksisarvinen-työryhmä, Yksisarvisen laulu -koulukonsertit

Yli-Iin taidepiiri Ryhmä -75, Risteyksessä: Yli-Iitä kuvaava juhlavuoden taidenäyttely

Ylikiimingin kotiseutuyhdistys, Perinnekulttuurin tuominen esille uuden Oulun alueella

Jakolinkki