Poikkeaminen

Poikkeamispäätös tarvitaan:

  • lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
  • asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen
  • rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § ja 171 §)

Suunnittelutarveratkaisu

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §)

Hakeminen

Rakennushanke voi edellyttää asemakaavan muutosta/laatimista. Tästä syystä poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta on syytä keskustella ennen hakemuksen jättämistä asemakaavoituksen lupavalmistelijoiden kanssa. Myönteisen poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun jälkeen tulee hakea kahden vuoden kuluessa erikseen rakennuslupaa.

 Lupavalmistelijat  Suuralue
 Anne Olsbo, anne.olsbo@ouka.fi
 p. 
044 703 2439 
 Oulunsalo,
 Haukipudas, Kello
 Jukka Kurttila, jukka.h.kurttila@ouka.fi
 p. 044 703 2415
 Oulu, Kiiminki, Jääli,
 Ylikiiminki, Yli-Ii
 Sisko Repola, sisko.repola@ouka.fi
 p. 044 703 0530
 Yli-Ii


Asemakaavoituksen aluejakokartta

Hakemus ja ohjeet:

Hakemus jätetään rakennusvalvonnan asiakaspalveluun, Ympäristötalon 1. kerros.
Käyntiosoite: Solistinkatu 2, Oulu
Postiosoite: PL 38, Oulun kaupunki

Rakennusvalvonta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Säännöksiä & kuka päättää

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.