Poikkeaminen

Poikkeamispäätös tarvitaan:

  • lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
  • asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta poikkeamiseen
  • rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § ja 171 §)

Suunnittelutarveratkaisu

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §)

Hakeminen

Rakennushanke voi edellyttää asemakaavan muutosta/laatimista. Tästä syystä poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta on syytä keskustella ennen hakemuksen jättämistä asemakaavoituksen lupavalmistelijoiden kanssa. Myönteisen poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun jälkeen tulee hakea kahden vuoden kuluessa erikseen rakennuslupaa.

Lupavalmistelun yhteystiedot

Poikkeamispäätökset asemakaava-alueella 

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset ranta-alueilla

Kiiminki - Jääli, Välikylä, Korvenkylä, Talvikangas - Rusko - Sanginsuu, Ylikiiminki, Yli-Ii
Jukka Kurttila, p. 044 703 2415, 
Sisko Repola, 
p. 044 703 0530

Haukipudas
Pia Kangaskorte, p. 044 703 2224,
Päivi Markuksela, p. 050 430 3319

Oulunsalo
Satu Piispanen, p. 040 643 3976,
Tuula-Mari Kurikka, p. 040 664 3559

Madekoski, Juurusoja, Pikkarala ja Hangaskangas
Tuula-Mari Kurikka, p. 040 664 3559

Alakylä, Tirinkylä, Haipuskylä ja Hanhiperä
Virva Suokko, p. 050 361 2162

Jokikylä ja Murto
Virva Suokko, p. 050 361 2162


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi
Poikkeuksena:
kari.p.nykanen@ouka.fi
virpi.e.rajala@ouka.fi
antti.m.maatta@ouka.fi
leena.k.kallioniemi@ouka.fi
jukka.h.kurttila@ouka.fi

Hakemus ja ohjeet:

Sähköiset hakemusasiakirjat lähetetään osoitteeseen: rakennusvalvonta@ouka.fi

Käytä Turvasähköposti-palvelua, kun lähetät hakemusasiakirjat sähköpostilla. Palvelu mahdollistaa henkilötietojen tai muun luottamuksellisen tiedon sähköisen lähettämisen turvallisesti.

Turvasähköposti
Tutustu ohjeeseen suojatun sähköpostin lähettämisestä (pdf).

Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Rakennusvalvonta, PL 38, 90015 Oulu


Huom, koronavirusepidemian aikana, alkaen 1.4.2020, poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukseen tarvittavan naapurien kuulemisen suorittaa kaupunki poiketen hakemuslomakkeeseen sisältyvistä ohjeista. Kuulemisesta määrättyä 55€ maksua ei peritä poikkeusolojen aikana.

Kuulemista varten hakijan on tilattava naapuriluettelo hakemuksen liitteeksi tilauspalvelusta tai sähköpostilla asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi
 

Rakennusvalvonta
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Säännöksiä & kuka päättää

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.