Puu-Raksila

Puu-Raksilan alueella käynnistyy kesällä 2019 asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin. Yhdyskuntalautakunta on päättänyt 13.8.2019 asettaa asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Puu-Raksila on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Museoviraston inventoinnin kohteen kuvauksessa todetaan: Puu-Raksila on rakentunut 1920-luvulta lähtien ja alueen suunnitteluperiaatteena on ollut yhtenäinen kaupunkikuva. Kuusi suurta ruutukaavakorttelia muodostava Raksila on puutaloalue, josta säännöllinen rakennustapa luo yhtenäisen esikaupungin. Rakentaminen ajoittuu pääosin 1930-1940 -luvuille. Asuinrakennukset edustavat aikansa suhteikasta klassistishenkistä puutaloarkkitehtuuria. Joissakin kerrostaloissa on funktionalismin piirteitä. Rakennuksissa on useita asuntoja, joita on ajan myötä osin yhdistetty suuremmiksi. Aluetta leimaa yksinkertainen mutta eloisa yhtenäisyys ja säntillinen katukuva. Pihat ovat lehteviä ja pihan perällä on aina pienehkö ulkorakennus. Tontit ovat kaupungin vuokratontteja. Keskeistä Puistikkokatua, jonka varrella on vanhoja liikerakennuksia ja kaksinkertaiset puuistutukset, hallitsee kadun päätesommitelmana 1950 valmistunut Teuvo Pakkalan koulu.

Verkkokysely

Asemakaavan muutoksen aluksi järjestetään alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille kohdistettu verkkokysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. Kysely on avoinna 15.10.2019 saakka. Kyselyyn on mahdollista vastata myös täyttämällä paperiversio, jonka voi tilata tällä sivulla näkyvistä kaavoituksen yhteystiedoista.

Lisätietoja

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma sekä muita lisätietoja asemakaavan muutoshankkeesta löytyy kaavoituksen projektikortilta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 71
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Asemakaava-arkkitehti
Ritva Kuusisto
040 657 5776

Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
044 703 2412

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Kysely Puu-Raksilan asukkaille ja asunnon omistajille

Puu-Raksilan alueella käynnistyy kesällä 2019 asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on tukea valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin.

Asemakaavan muutoksen aluksi järjestetään Puu-Raksilan alueen asukkaille sekä kiinteistöjen omistajille kohdennettu kysely, joka auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyssä. Kysely on avoinna 30.09.2019 asti.