Rakennushistoriaselvitykset

Rakennushistoriaselvityksen (RHS) laatiminen osana kaavoitus- ja korjaushankkeita on pitkään ollut Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa vakiintunut käytäntö. Sen tuloksena syntyneisiin lukuisiin selvityksiin voit tutustua lataamalla niitä alla olevista linkeistä.

Kulttuuriympäristön hoito ja rakennussuojelu perustuvat tutkittuun tietoon. RHS tarjoaa tietoa kun rakennukseen tai rakennusryhmään suunnitellaan muutoksia. Selvityksen sisältö ja laajuus vaihtelevat kohteittain, sillä esimerkiksi asemakaavamuutokseen tai korjausrakentamiseen tarvitaan erilaista tietoa.

Kulttuuriympäristötyöryhmän ohje rakennushistoriaselvityksen laatimisesta.

Rakennushistoriaselvitysraportit eivät ole saavutettavia.