Siirry suoraan sisältöön

Suunnittelun kulku

              
Suunnittelun käynnistyessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, lähtökohdat, alustavat tavoitteet sekä esitellään osalliset.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa valmisteltavista suunnitelmista, kuten asemakaavoista, liikenteen yleissuunnitelmista sekä katu- ja vihersuunnitelmista tiedotetaan Oulu10:n (Torikatu 10) ilmoitustaululla, vähintään yhdessä yleisesti leviävässä sanomalehdessä sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen www-sivuilla. Lisäksi suunnitelmista voidaan tiedottaa kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

Valmisteluaineisto asetetaan nähtävilleOulu10:n (Torikatu 10) ilmoitustaululle. Nähtävilläolon aikana osallisilla ja kuntalaisella on mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

 • Mielipiteet yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelemista suunnitelmista on toimitettava osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI

Ehdotus (esimerkiksi kaava- tai katusuunnitelmaehdotus) asetetaan nähtäville Oulu10:n (Torikatu 10) ilmoitustaululle. Ehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa aina kirjallisina.

 • Muistutukset yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelemista suunnitelmista on toimitettava osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI

Yleiskaavojen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Asemakaavat hyväksyy yleensä kaupunginvaltuusto ja muista yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelemista suunnitelmista yhdyskuntalautakunta.

Lue lisää Kaavoitus Oulussa -oppaasta (tulostettava pdf)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 27
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin asiakaspalvelu
  cell 050 316 6850
  050 316 6849
 • Sähköposti
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.