Suunnittelun kulku

               

Suunnittelun käynnistyessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, lähtökohdat, alustavat tavoitteet sekä esitellään osalliset.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa valmisteltavista suunnitelmista, kuten asemakaavoista, liikenteen yleissuunnitelmista sekä katu- ja vihersuunnitelmista tiedotetaan Oulun kaupungin verkkosivuilla, vähintään yhdessä yleisesti leviävässä sanomalehdessä sekä Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla. Lisäksi suunnitelmista voidaan tiedottaa kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

Nähtävilläolon aikana osallisilla ja kuntalaisella on mahdollisuus arvioida suunnitelman vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

  • Mielipiteet luonnosvaiheen suunnitelmista on toimitettava osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI
  • Ehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa aina kirjallisina, osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI

Yleiskaavojen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Asemakaavat hyväksyy yleensä kaupunginvaltuusto ja muista yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelemista suunnitelmista yhdyskuntalautakunta.

Lue lisää Kaavoitus Oulussa -oppaasta (pdf)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell Kaupungin vaihde 08 558 410 cell Ympäristötalo 044 703 0009
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.