Laadittavana

Uuden Oulun yleiskaava

UUSI OULU, UUSI YLEISKAAVA
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sekä Oulun kaupunki muodostivat vuoden 2013 alussa uuden kunnan, jonka maankäytön ohjaamiseksi on laadittu uusi yleiskaava. Yleiskaava perustuu laadittuihin selvityksiin.


AJANKOHTAISTA

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset yleiskaavasta.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 8.5.2018 hylännyt kaksi valitusta Uuden Oulun yleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on jätetty asiasta valituslupa, joten yleiskaavan käsittely oikeusasteissa jatkuu, mikäli korkein oikeus valitusluvan hyväksyy. Otteeseen on merkitty valituksen alainen osa, jolla on voimassa Oulun yleiskaava 2020.

Yleiskaava voimaan valituksenalaisia alueita lukuun ottamatta.
Kaupunginvaltuuston yleiskaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä on jätetty kolme valitusta hallinto-oikeuteen. Oulun kaupunginhallitus määräsi kokouksessaan 20.6.2016 § 192 Uuden Oulun yleiskaavan tulemaan voimaan MRL 201 §:n mukaisesti täytäntöönpanokartoissa esitetyille alueille, joista on rajattu pois valitusten kohteina olevat alueet. Yleiskaava on lainvoimainen näiltä osin kun asiasta on kuulutettu perjantaina 12.8.2016. Valituksen alaisilta osilta yleiskaavan mahdollinen voimaantulo lykkääntyy.

Täytäntöönpanokartat: Kaavakartta 1 ja kaavakartta 2

Uuden Oulun yleiskaava on hyväksytty. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 18.4.2016 § 25 kaupunginhallituksen 29.3.2016 tekemien pienten täsmennysten mukaisena.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät:
Uuden Oulun yleiskaava; kaavakartta 1 
Uuden Oulun yleiskaava; kaavakartta 2 

Uuden Oulun yleiskaavan selostus ilman liitteitä
Selostuksen liitetaulukot A - D

Selostuksen liitekartat
1, 2 ja 4: kaavoitustilanne ja maanomistus
3: otteet voimaan jäävistä keskusten osayleiskaavoista
5-9: yhdyskuntarakenne
10-13: liikenne
14-16: ympäristöarvot
17-22: yhdyskuntatekniikka, maaseutu ja rajoitteet

 

YHTEYSTIEDOT

yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen p. 044 703 1233
kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo p. 044 703 1230

 

 

Katso video uuden Oulun yleiskaavasta (YouTube)

Oulu 2013-