Hyväksytyt yleiskaavat

Uuden Oulun yleiskaava

UUSI OULU, UUSI YLEISKAAVA
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sekä Oulun kaupunki muodostivat vuoden 2013 alussa uuden kunnan, jonka maankäytön ohjaamiseksi on laadittu uusi yleiskaava. Yleiskaava perustuu laadittuihin selvityksiin.

Hyväksytty yleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 18.4.2016 § 25 kaupunginhallituksen 29.3.2016 tekemien pienten täsmennysten mukaisena.
Valtuuston päätöksestä valitettiin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 8.5.2018 antamalla päätöksellään hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus ei ole 23.5.2019 päätöksellään antanut valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Uuden Oulun yleiskaava on lainvoimainen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä ja lainvoimainen yleiskaava:

Uuden Oulun yleiskaava; kaavakartta 1 
Uuden Oulun yleiskaava; kaavakartta 2 (1,5Mt)
Uuden Oulun yleiskaava; kaavakartta 2 ilman pohjakarttaa

Uuden Oulun yleiskaavan selostus ilman liitteitä
Selostuksen liitetaulukot A - D

Selostuksen liitekartat
1, 2 ja 4: kaavoitustilanne ja maanomistus
3: otteet voimaan jäävistä keskusten osayleiskaavoista
5-9: yhdyskuntarakenne
10-13: liikenne
14-16: ympäristöarvot
17-22: yhdyskuntatekniikka, maaseutu ja rajoitteet

 

YHTEYSTIEDOT

yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen p. 044 703 1233
kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo p. 044 703 1230

 

 

Katso video uuden Oulun yleiskaavasta (YouTube)

Oulu 2013-