Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun torialueen suunnittelusta ideakilpailu opiskelijoille

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta järjestävät yhdessä ideakilpailun Oulun kauppatorin ja sitä ympäröivän alueen kehittämiseksi. Kilpailuun on kutsuttu maisterivaiheen arkkitehtiopiskelijoita. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja torin seudun ympärivuotiseen käyttöön ja nostaa Oulun ydinkeskustan vetovoimaa.  

Torialueen kehittäminen on keskeinen osa Oulun ydinkeskustan uudistamista. Päätös Kivisydämestä sai liikkeelle useita hankkeita ja vaikka torihotellin sekä siihen kytkeytyvän talvitorin rakentaminen ovat vasta alkamassa, on kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa katse jo tulevaisuudessa.

"Nyt on erityisen tärkeää kaupungin keskustan jatkuva kehittäminen ja vetovoimaisuuden kasvattaminen. Luonteva kehitysvaihe on tori vaikutusalueineen. Tori on keskeinen osa ydinkeskustaa. Kyseessä on opiskelijakilpailu, jossa haetaan ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja", kertoo Oulun apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki.  

Tavoitteena ympäri vuoden houkutteleva torikeskus

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta valikoitui luontevaksi yhteistyökumppaniksi torialueen tulevaisuuden visioinnissa. Kilpailutöiltä toivotaan monipuolista lähestymistä maankäyttöön, rakentamiseen ja torin toiminnallisuuteen. Torista halutaan luoda paikka, jossa ihmiset, kulttuuri, merellisyys ja elinkeinoelämä kohtaavat vaivattomalla tavalla kaikkina vuodenaikoina.  

"Kaupunkisuunnittelu on olennainen osa arkkitehtuurin opintoja.  On luontevaa että juuri opiskelijat visioivat tulevaisuutta, koska he ovat ennakkoluulottomia ja täynnä sellaisia uusia ideoita, joita kaavoihin kangistuneet vanhemmat ammattilaiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi ", sanoo Oulun yliopiston professori Hennu Kjisik arkkitehtuurin laitokselta. 

Oulun torialueen suunnittelukilpailu

  • Kilpailuun voivat osallistua Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan opiskelijat. Työt luovutetaan arvioitavaksi nimettöminä viimeistään 3.12.2015 ja palkinnot jaetaan 17.12.2015 kello 10.
  • Voittajatyön valitsee Oulun kaupungin, Oulun yliopiston ja Oulun Liikekeskus ry:n edustajista koottu tuomaristo. Tuomaristo painottaa arviointikriteereissään kilpailutöiden innovatiivisuutta ja ideoiden tuoreutta. Ratkaisujen tulee mm. lisätä torialueen houkuttelevuutta, sitoa se entistä vahvemmin osaksi ydinkeskustaa ja vahvistaa Oulun merellistä identiteettiä. 
  • Kilpailutyöt asetetaan kaikkien oululaisten nähtäväksi heti vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2016. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toivovat vilkasta keskustelua ja kommentointia niin voittajaehdotuksen kuin muidenkin kilpailutöiden osalta.

Lisätietoja:  
Oulun kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki p. 044 703 1112 matti.matinheikki(at)ouka.fi
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta, professori Hennu Kjisik p. 050 469 6704 hennu.kjisik(at)h-k.fi

Jakolinkki