Vaihtoehtoja suunnittelun pohjaksi

Asemakeskuksen suunnittelu käynnistyi kevättalvella 2016 arkkitehtuurikilpailun muodossa. Kilpailussa käytettiin ilmoittautumismenettelyä, joka oli avoinna Hilmassa 21.3.2016 saakka.

Jatkoon 10.5.2016 valittiin viisi asiantuntijatyöryhmää, jotka laativat kilpailuesityksensä 30.9.2016 mennessä. Ryhmien arviointi perustui kokonaisarviointiin Hilma-ilmoituksessa ilmoitettujen laatuarvioinnin kriteereihin perustuen.

Palkintoraadin aiemmin osallistumishakemuksien perusteella valitsemat viisi ryhmää palauttivat kilpailutyöt nimimerkeillä 1.Riekko, 2. Tervahauta 2020, 3. Go, 4. Onnikka ja 5. Tervatynnyrit. Palkintolautakunta on arvioinut kilpailutyöt syksyn aikana ja valinnut kilpailuesityksen jättäneistä ryhmistä voittajan.

Voittaja julkaistiin 18.1.2017.

Voittaneen ehdotuksen Tervatynnyrit tekijät.


Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen Tervatynnyrit, jonka tekijöiksi paljastui Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Helsingistä (professorit Ilmari Lahdelma ja Rainer Mahlamäki) sekä Arkkitehdit m3 Oulusta (professori Janne Pihlajaniemi ja Kari Nykänen) työryhmineen.  Työryhmän maisemasuunnittelusta vastasi Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, liikennesuunnittelusta Plaana Oy sekä kustannuslaskennasta ja kiinteistöliiketoiminnasta Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy.

Voittaneen ehdotuksen tekijäryhmälle maksettiin palkintona 50 000 €.

Palkintolautakunnan kokoonpano

Oulun kaupunki

 • Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja, pj.
 • Mikko Törmänen, asemakaavapäällikkö, arkkitehti SAFA
 • Uki Lahtinen, asemakaava-arkkitehti vs.
 • Riikka Moilanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Risto Kalliorinne, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja

Liikennevirasto

 • Arja Aalto, henkilöliikenneasiantuntija
 • Seppo Serola, ylitarkastaja, arkkitehti SAFA

Senaatti-kiinteistöt

 • Mauri Sahi, johtaja
 • Antti Kari, kiinteistökehitysryhmän päällikkö

VR-Yhtymä Oy

 • Ari Mäkinen, kiinteistöjohtaja
 • Janne Seeste, kiinteistökehityspäällikkö

Kilpailijoiden valitsema arkkitehtituomari

 • Aaro Artto arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti Jukka Laaksonen

Kilpailuun osallistuvat ryhmät 

1. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy
- Trafix Oy
- Scenariolabs Oy
- Realprojekti Oy

2. Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy
- Metro arkkitehdit
- Sweco
- Maisemasuunnittelu Hemgård
- FMC laskentapalvelut Oy

3. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
- Arkkitehdit M3
- Plaana Oy
- Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy
- Rakennusinsinööritoimisto Rimako Oy

4. GSP Group Oy
- PES-arkkitehdit
- Trafix Oy
- Ramboll Oy

5. JKMM Arkkitehdit
- Trafix Oy
- LOCI Maisema-arkkitehdit Oy
- Rapal Oy