Elävä monimuotoinen kohtaamispaikka

Keskusta on Oulun kaupungin sydän ja sen ydin.

Kaupunkikeskusta elää ajassa ja muuttuu sen mukana, eikä elävä kaupunki ole koskaan valmis. Kehitystä täytyy kuitenkin ohjata ja sille täytyy asettaa tavoitteet. Oulun keskustan kehittämistä on ohjattu erilaisin suunnitelmilla vuosikymmenten ajan. Keskustassa nyt näkyvät konkreettiset muutokset, kuten Rotuaarin uudistuminen ja laajentuminen, Kivisydämen valmistuminen ja ydinkortteleiden uudistuminen, ovat tulosta pitkäjänteisestä suunnittelusta.

Oulun keskustavisio 2040 on valmistunut

Keskustavisio on ruutukaavakeskustaa käsittelevä strateginen suunnitelma, joka ohjaa Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä. Sen tarkoituksena on muodostaa tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omaleimaisesta Oulun keskustasta. Siinä määritellään keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskustan kehittämiseksi. Suunnitelma ohjaa periaatteillaan keskustan maankäytön kehittämistä. Keskustavisiolla ei ole kuitenkaan oikeusvaikutuksia.

Oulun kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2015 keskustavision laadinnan käynnistämisestä. Suunnitelma on laadittu kolmessa päävaiheessa ja laajaan vuorovaikutukseen perustuen.

Keskustavision 2040 loppuraportti on valmistunut helmikuussa 2017 ja se on edennyt hyväksymiskäsittelyyn.

Yhdyskuntalautakunta ja kaupunginhallitus ovat käsitelleet keskustavisiota 14.2. ja 20.2. kokouksissaan. Kaupunginhallitus muutti päätöksessään keskustavision raporttia (s. 39) suistokaupunkivision laadinnan aikataulun osalta. Päätöksen mukaan suistokaupunkivisio laaditaan vuosina 2018-2021. 

Keskustavisio etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Keskustavision suunnittelualue kattaa ruutukaavakeskustan lähialueineen.

Keskustavision loppuraportti on valmistunut ja keskustavisio etenee hyväksymiskäsittelyyn helmikuussa 2017.

Yhteystiedot:
Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen
p. 044 497 3116 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/keskustavisio