Viistoilmakuva kaupungin keskustan alueesta.

 

Elävä monimuotoinen kohtaamispaikka

Keskusta on Oulun kaupungin sydän ja sen ydin. Kaupunkikeskusta elää ajassa ja muuttuu sen mukana, eikä elävä kaupunki ole koskaan valmis.

Kehitystä täytyy kuitenkin ohjata ja sille täytyy asettaa tavoitteet. Oulun keskustan kehittämistä on ohjattu erilaisin suunnitelmilla vuosikymmenten ajan. Keskustassa nyt näkyvät konkreettiset muutokset, kuten Rotuaarin uudistuminen ja laajentuminen, Kivisydämen valmistuminen ja ydinkortteleiden uudistuminen, ovat tulosta pitkäjänteisestä suunnittelusta.

Oulun keskustavisio 2040 on valmistunut

Keskustavisio on ruutukaavakeskustaa käsittelevä strateginen suunnitelma, joka ohjaa Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä. Sen tarkoituksena on muodostaa tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omaleimaisesta Oulun keskustasta. Siinä määritellään keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskustan kehittämiseksi. Suunnitelma ohjaa periaatteillaan keskustan maankäytön kehittämistä. Keskustavisiolla ei ole kuitenkaan oikeusvaikutuksia.

Oulun kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2015 keskustavision laadinnan käynnistämisestä. Suunnitelma on laadittu kolmessa päävaiheessa ja laajaan vuorovaikutukseen perustuen. Keskustavisio hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 3.4.2017.

Tutustu keskustavisioon

Tutustu hyväksyttyyn keskustavisioraporttiin (pdf).

Keskustavisiosta laaditussa videossa voit tutustua ydinkeskustan, asemakeskuksen ja torialueen kehittämisperiaatteisiin.

 

Keskustavisioon voit tutustua lisäksi 3d-ympäristöön osoitteessa http://oulu.playsign.net/. Ympäristössä voit tutustua eri kohteiden kehittämiseen opastettua polkua pitkin tai liikkua vapaasti keskustan alueella. 

Yhteystiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/keskustavisio