Havainnekuva Matkakeskuksesta.


Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy

 

Matkakeskus osaksi monipuolista rakennuskokonaisuutta

 

Matkakeskuksen nimellä kulkeva aluekokonaisuus sijaitsee vuonna 1886 avatusta Oulun asemarakennuksesta etelään, junaradan ydinkeskustan puoleisella alueella.

Alueelle suunnitellaan matkakeskusta, liike- ja toimistorakentamista sekä asuntoja. Alueen uusi asemakaava vahvistui vuoden 2016 alussa ja siinä painopistettä on siirretty asuntorakentamisen suuntaan. Rakennusoikeutta on osoitettu 22 265 k-m2. Alueelle saa rakentaa kolme 12-kerroksista asuinrakennusta sekä matkakeskuksen liike- ja toimistotilat.

Rakentaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen siten, että ensin valmistuu eteläisin asuinrakennus, seuraavaksi keskimmäinen ja lopuksi pohjoisin asuinrakennus sekä matkakeskuksen liike- ja toimistotilat. Viimeisen vaiheen tulee valmistua kuuden vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta.

Asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailutöissä tulee huomioida Matkakeskus-hanke ja sen osalta jo valmiina olevat suunnitelmat.

Rakennuskokonaisuuden toteuttaa Lemminkäinen Talo Oy.