Hakeminen, maksut ja paikan irtisanominen


Voit hakea lapsellesi paikkaa 

 • kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin
 • kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon
 • avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin

Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

Oulussa jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa on lapsella oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.  Myös lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. 

Oulun vaihtoehdot 20 tuntiin viikossa ovat:

 • 4 tuntia viitenä päivänä viikossa
 • ma - ke yhteensä 20 h
 • ke - pe yhteensä 20 h

Maksuttomana vaihtoehtona perhe voi valita avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan.

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus

Oulun kaupunki on valittu mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, joka on käynnissä elokuusta 2018 alkaen ja kokeilu päättyy heinäkuun 2019 lopussa. Kokeilun aikana kaikki oululaiset vuonna 2013 syntyneet lapset voivat osallistua maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, pääsääntöisesti neljä tuntia viitenä päivänä viikossa.
 

Mitä maksuttomuus käytännössä tarkoittaa?

Asiakasmaksua ei peritä siltä ajalta, kun lapsi on 5-vuotiaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä (20 tuntia/viikko). Kun lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 tuntia viikossa, peritään 20 tuntia viikossa ylittävältä ajalta asiakasmaksu.
 

Pitääkö 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen ilmoittautua erikseen?

Ilmoittautuminen oli keskitetysti keväällä 2018, mutta voit ilmoittaa lapsesi myös kesken toimintakauden:
Tästä pääset ilmoittautumaan 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

 • Jos ilmoitat lapsesi 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen, valitse aloitussivulta "Päivähoitohakemus". Täytä tarvittavat tiedot ja valitse vaihtoehdoista kohta "5-v. maksuton varhaiskasvatus".
 • Jos 5-vuotias lapsesi tarvitsee kokopäiväistä varhaiskasvatusta, valitse aloitussivulta "Päivähoitohakemus". Täytä tarvittavat tiedot ja valitse vaihtoehdoista kohta "5-v. kokopäivähoito". Tämä vaihtoehto sisältää maksuttoman osuuden 20 tuntia/viikko.

Koskeeko toiminta meitä, jos perheemme saa Oulu-lisää?

Oulu-lisää ja 5-vuotiaan maksutonta varhaiskasvatusta ei voi saada yhtä aikaa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ovat tällöin hyvä vaihtoehto perheellenne.

Kuka kuljettaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle?

Perheet huolehtivat itse lapsen kuljetuksesta 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen.


Koskeeko maksuttomuus myös yksityisiä päiväkoteja/perhepäivähoitajia?

Kyllä koskee, mutta sinun kannattaa tarkistaa asia yksityisestä päiväkodista/yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Yksityiset päiväkodit ja yksityiset perhepäivähoitajat päättävät itse järjestävätkö he osapäivähoitoa.
 

Koskeeko 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus vuoropäiväkoteja/jatketun aukiolon päiväkoteja?

Kyllä koskee. Myös vuoropäiväkodissa/jatketun aukiolon päiväkodissa oleva lapsi saa 5-vuotiaan maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia/viikko.
Huoltaja ilmoittaa lapsen päiväkohtaiset hoitoajat vanhempien työ- ja opiskeluaikoineen päiväkotiin erillisellä lomakkeella. Hoitoaikavaraukset tehdään viimeistään edeltävän viikon maanantaina. Huoltajien ilmoittamiin hoitoaikoihin sisältyy 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus, ja toiminnassa noudatetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
 

Onko 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus jo esiopetusta?

Ei ole. Maksuton 5-vuotiaiden varhaiskasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa. Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Toiminnassa noudatetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
 

Mitä hyötyä 5-vuotiaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on perheille?

Lapsi voi osallistua säännölliseen varhaiskasvatukseen viitenä päivänä viikossa. Lapsen päivä sisältää leikkiä, oppimista, tutkimista, liikkumista ja kavereiden kanssa yhdessä tekemistä.

Kaikilla 5-vuotiailla asiakasmaksu pienenee, eli jos lapsesi on varhaiskasvatuksessa 20 tuntia/viikko, ei asiakasmaksua peritä. Kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksu peritään 20 tuntia/viikossa ylittävältä ajalta.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoista 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyvät lapset voivat käydä neljä tuntia päivässä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja saavat päivään kuuluvat ateriat.

 

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Hakemus tehdään sähköisesti

Hakemus kunnallisiin päiväkoteihin, kunnalliseen perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin tehdään sähköisesti (selaimet Firefox, Google Chrome, IE ja Safari).

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, voit tulostaa paperisen hakemuslomakkeen tästä: Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin.  Hakemus toimitetaan osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, PL 17, 90150 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
 

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittelee varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, joka ottaa yhteyttä asiakkaaseen käsittelyn edetessä. Jos haluat tehdä muutoksia jättämääsi sähköiseen hakemukseen, ota yhteyttä palveluohjaukseen.

 

Käsittelyjärjestys:
Tammikuussa esiopetukseen ilmoittautuminen.
Helmi-maaliskuussa esiopetussijoitukset ja päätökset huoltajille maaliskuun loppuun mennessä.
Huhtikuussa varhaiskasvatuspaikan siirtohakemusten käsittely.
Touko-kesäkuussa uusien hakemusten käsittely elokuussa alkavalle toimintakaudelle.
Kesä-heinäkuussa lasten valinta avoimeen varhaiskasvatuspalveluun.
Muina aikoina hakemuksia ja siirtoja käsitellään kuukausittain kiireellisyysjärjestyksessä.

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste (pdf)

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai peruminen

Kun saat päätöksen kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta, vahvista tai peru paikka sähköisesti kahden viikon kuluessa päätöksen saapumisesta täällä: Sähköinen asiointi

Jos sähköistä ilmoitusta paikan hyväksymisestä/perumisesta ei ole tehty kahden viikon kuluessa päätöksen saamisesta, paikka peruuntuu automaattisesti. 

Toiselta paikkakunnalta muuttava saa päätöksen, kun perheellä on kotiosoite Oulussa.

Paikka on otettava vastaan viikon kuluessa perheen vahvistamasta aloituspäivämäärästä. 

Hakeminen yksityiseen varhaiskasvatukseen

Hakeminen yksityiseen päiväkotiin 

Tee sähköinen päivähoitohakemus. Hakemuksen teon jälkeen ota yhteyttä yksityiseen päiväkotiin ja tiedustele lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa. Vapaita paikkoja voit tiedustella myös varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimistä. Jos yksityisessä päiväkodissa ei ole vapaita paikkoja, ilmoita asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin päivähoitohakemuksen hakutoiveiden muuttamista varten.

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään, kun perhe on hakenut yksityiseen päiväkotiin, saanut varmistuksen varhaiskasvatuspaikasta ja palvelun tuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Jos et valinnut palveluseteliä, hae yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Kelalta.

Lisätietoja yksityisistä päiväkodeista löydät täältä.

 

Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Tee sähköinen päivähoitohakemus. Ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin, josta saat tietoa vapaista paikoista. Saat tietoa vapaista paikoista myös Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n kotisivuilta. Tämän jälkeen ota yhteyttä yksityiseen perhepäivähoitajaan ja tiedustele lapsellesi paikkaa. Jos yksityisellä perhepäivähoitajalla ei ole vapaita paikkoja, ilmoita asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin päivähoitohakemuksen hakutoiveiden muuttamista varten.

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään, kun perhe on hakenut yksityiseen perhepäivähoitoon, saanut varmistuksen varhaiskasvatuspaikasta ja palvelun tuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Tutustumisjakso

Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon varhaiskasvatuspaikassa. Tutustumisjakso on pohja yhteistyölle. Tutustuminen alkaa vastuukasvattajan yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta. Tutustumisjakso kestää 1-2 viikkoa. Sen aikana tutustutaan varhaiskasvatuspaikkaan. 

Vastuukasvattaja

Jokaisella lapsella on nimetty vastuukasvattaja, joka vastaanottaa lapsen ja perheen varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa, tutustuu heihin ja tutustuttaa perheen käytännön asioihin. Vastuukasvattaja on lapselle turvallinen aikuinen, joka luo vahvimman vuorovaikutussuhteen lapseen ja perheeseen hoidon alkuvaiheessa. Vastuukasvattaja toimii myös "siltana" ryhmän muuhun henkilökuntaan ja lapsiin perehdyttäessä uuteen ympäristöön. Lähtökohtana on lapsen perusturvallisuudesta huolehtiminen ja luottamuksellinen yhteistyö.  Perhepäivähoidossa vastuukasvattaja on lapsiryhmän perhepäivähoitaja.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa.

Lisätietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta

Lapset puheeksi -keskustelu

Oulun kaupungissa on otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin, varhaiskasvatukseen, kouluun, harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja arjen sujumiseen. Keskustelu on vapaaehtoinen. Lapset puheeksi -keskustelu käydään varhaiskasvatuksen aloituksen yhteydessä sekä aina tarvittaessa.

Käytännön vinkkejä lapsen varusteista

 • varhaiskasvatuksessa lapset ulkoilevat säällä kuin säällä, joten säähän sopiva sisä- ja ulkovaatetus on tarpeen
 • varavaatteet nk. vahinkojen varalle
 • sisätossut 
 • lapsi joka nukkuu päiväunet voi tuoda mukaansa unikaverin esim. pehmolelun, unirievun
 • vaippaikäisille huoltajat tuovat  lapselle omat vaipat, kestovaippojen käytöstä sovitaan henkilökunnan kanssa
 • tutti/tuttipullo tuodaan kotoa
 • joskus kotoa tuodaan myös muita lapsen omia tarvikkeita, esim. rattaita tai leluja - sovi asiasta henkilökunnan kanssa
 • lapsen vaatteet ja varusteet kannattaa merkitä lapsen nimellä - näin ne löytyvät omistajansa helpommin mikäli sattuisivat katoamaan
   

Lapsen hyvinvointi ja terveys

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. 
Lisätietoa tavallisimmista lasten tartuntataudeista, hygieniasta, lapsen lääkehoitosuunnitelmasta jne. löydät Lapsen hyvinvointi ja terveys -sivuilta.
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 20 h/viikko varhaiskasvatuksesta

Miten 20 tunnin oikeus varhaiskasvatukseen toteutetaan, kun vanhempi/vanhemmat ovat kotona?

20 tuntia viikossa toteutetaan kunnallisissa päiväkodeissa osaviikkoisesti tai päivittäin jollakin seuraavalla vaihtoehdolla:

 • jokaisena arkipäivänä 4 h
 • maanantai-keskiviikko vaihtoehdossa ma 8h, ti 8h ja ke 4 h
 • keskiviikko-perjantai vaihtoehdossa ke 4h, to 8h ja pe 8h
  Tarjottavat vaihtoehdot voivat vaihdella päiväkodeittain. Tavoitteena on lapsen säännöllinen osallistuminen toimintaan ja ennalta sopiminen.

Onko yksityisissä päiväkodeissa tarjolla 20 tuntia viikossa vaihtoehtoa?

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat päättävät itse tarjoavatko 20 tunnin oikeutta varhaiskasvatukseen.

Milloin lapsella on oikeus laajempaan kuin 20 tunnin varhaiskasvatukseen, jos vanhempi on kotona?

Laajennettua oikeutta varhaiskasvatuspalveluun (5 - 8h päivässä) voi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai on muutoin lapsen edun mukaista.

Voinko vaihdella lapselle ennalta sovittuja hoitopäiviä?

Esim. lapselleni on myönnetty 20 h viikossa alkuviikoksi ma-ke ja ensi viikolla minulle sopisivat paremmin päivät ma, to ja pe.
Sovittuja päiviä ei pääsääntöisesti voi muuttaa, koska ke-pe paikat on varattu toisen lapsen käyttöön. Ryhmän paikkaluku ei saa ylittyä päivittäin.

Kuinka toimitaan, kun vanhemman työ- tai opiskelutilanne muuttuu?

Kun huoltajan työ- tai opiskelutilanne muuttuu, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan. Muutosesitys ja päätös voidaan tehdä kunnallisessa päiväkodissa seuraavasta päivästä, kun vanhempi työllistyy tai jää kotiin. Pääsääntönä on, että muutoksen voi tehdä korkeintaan kerran kuukaudessa. Tavoitteena on löytää perheelle keskimääräinen jatkuva palveluntarve esimerkiksi keikkaluonteisen työn vuoksi.

Kuinka kauan voi pitää kokopäiväistä hoitopaikkaa jos jää työttömäksi?

Työttömyyden alkamisesta 2 kuukautta.

Minkälainen palvelunlaajuus on lapsella, jonka vanhempi on vanhempainvapaalla ja samalla opiskelee?

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, kun vanhempainvapaa päättyy. Vanhemmalla sisaruksella on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20 tuntia viikossa. Opiskelun luonteesta riippuen (esimerkiksi tutkintoon johtavasta koulutuksesta) voidaan myöntää tarvittaessa laajempi varhaiskasvatuspalvelu.

Miten toimitaan, jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi on vuoroviikoin vanhempien luona? Toinen vanhempi on kotona ja toinen töissä.

Vanhempien tehtävänä on yhdessä pohtia tilanne lapsen edun mukaisesti. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen perheen tarpeen mukaan. Huoltajien kanssa neuvotellaan äiti- ja isäviikkojen hoitoajasta. Lapselle tehdään vain yksi hoitoaikasopimus. Maksu määräytyy lapsen lähihuoltajan (lapsen kotiosoitteen) tulojen mukaan. Yleisesti käytössä on sopimus vähemmästä hoidon tarpeesta.

Mitkä ateriat kuuluvat 20 tuntiin?

Hoitoajan mukaan tarjotaan siihen kuuluvat ateriat.

Voiko asiakas ostaa tilapäistä päivähoitoa tai olla kerhotoiminnassa 20 tunnin rinnalla?

Ei voi. Asiakkaalla voi olla vain yksi varhaiskasvatuspalvelu kerrallaan.

Onko lapsella oikeus päivähoitoon ns. päivystysaikana?

Kesäpäivystykseen on oikeus työstä tai erityisestä syystä johtuen. Syys-, joulu- ja talviloman aikana se on mahdollista ennakkovarausten mukaan.

Oikeuttaako lapsen tarve suomenkielen oppimiselle automaattisesti yli 20 tunnin varhaiskasvatuksen?

Lapsen suomenkielen kehitystä on mahdollisuus arvioida päiväkodissa, kun lapsi on 5-vuotias. Arvioinnin tuloksen perusteella suunnitellaan yhdessä perheen kanssa millä keinoilla ja tuella voidaan vahvistaa lapsen suomenkielen taitoa ennen koulun aloittamista. Laajempi varhaiskasvatus on yksi keino, jolla voidaan tukea 5-vuotiaan lapsen suomenkielen kehittymistä. Tavoitteena on säännöllinen, päivittäinen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

Esimerkkejä:

 • 5-6–vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset ja valmistavassa esiopetuksessa olevat 6-vuotiaat lapset  (1h/pvä yksilöllistä opetusta esiopetuksen lisäksi, kokonaisaika 5h/päivä)
 • ne 5-6-vuotiaat lapset, joilla suomenkieli ei vielä ole riittävästi kehittynyt (6h/päivä)
 • 3-4-vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset - varhaiskasvatusta 20 tuntia/viikko tai avointa varhaiskasvatusta

Katso myös

Aukiolopoikkeukset

Lomakkeet

Hallinnon yhteystiedot

 

Print here:

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
  klo 9.00–12.00
 • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen).
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 90100 Oulu
 • Puhelin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi
  work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00 - 12.00
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
 

Esiopetuksen Wilma

Wilma-ohje huoltajille (pdf)