Hakeminen, maksut ja paikan irtisanominen Hakeminen, maksut ja paikan irtisanominen


Voit hakea lapsellesi paikkaa 

 • kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin
 • kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon
 • avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin

Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

Oulussa jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa on lapsella oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.  Myös lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. 

Oulun vaihtoehdot 20 tuntiin viikossa ovat:

 • 4 tuntia viitenä päivänä viikossa
 • ma - ke yhteensä 20 h
 • ke - pe yhteensä 20 h

Maksuttomana vaihtoehtona perhe voi valita avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan.

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Hakemus tehdään sähköisesti

Hakemus kunnallisiin päiväkoteihin, kunnalliseen perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin tehdään sähköisesti (selaimet Firefox, Google Chrome, IE ja Safari).

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, voit tulostaa paperisen hakemuslomakkeen tästä: Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin.  Hakemus toimitetaan osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, PL 17, 90150 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
 

Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittelee varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, joka ottaa yhteyttä asiakkaaseen käsittelyn edetessä. Jos haluat tehdä muutoksia jättämääsi sähköiseen hakemukseen, ota yhteyttä palveluohjaukseen.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste (pdf)

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai peruminen

Kun saat päätöksen kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta, vahvista tai peru paikka sähköisesti kahden viikon kuluessa päätöksen saapumisesta täällä: Sähköinen asiointi 

Jos sähköistä ilmoitusta hoitopaikan hyväksymisestä/perumisesta ei ole tehty kahden viikon kuluessa päätöksen saamisesta, paikka peruuntuu automaattisesti. 

Toiselta paikkakunnalta muuttava saa päätöksen, kun perheellä on kotiosoite Oulussa.

Paikka on otettava vastaan viikon kuluessa perheen vahvistamasta aloituspäivämäärästä. 

Hakeminen yksityiseen varhaiskasvatukseen

Hakeminen yksityiseen päiväkotiin 

Tee sähköinen päivähoitohakemus. Hakemuksen teon jälkeen ota yhteyttä yksityiseen päiväkotiin ja tiedustele lapsellesi hoitopaikkaa. Vapaita paikkoja voit tiedustella myös varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimistä. Jos yksityisessä päiväkodissa ei ole vapaita paikkoja, ilmoita asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin päivähoitohakemuksen hakutoiveiden muuttamista varten.

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään, kun perhe on hakenut yksityiseen päiväkotiin, saanut varmistuksen päivähoitopaikasta ja palvelun tuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Jos et valinnut palveluseteliä, hae yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Kelalta.

Lisätietoja yksityisistä päiväkodeista löydät täältä.

 

Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Tee sähköinen päivähoitohakemus. Ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin, josta saat tietoa vapaista hoitopaikoista. Saat tietoa vapaista hoitopaikoista myös Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n kotisivuilta. Tämän jälkeen ota yhteyttä yksityiseen perhepäivähoitajaan ja tiedustele lapsellesi hoitopaikkaa. Jos yksityisellä perhepäivähoitajalla ei ole vapaita paikkoja, ilmoita asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin päivähoitohakemuksen hakutoiveiden muuttamista varten.

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään, kun perhe on hakenut yksityiseen perhepäivähoitoon, saanut varmistuksen päivähoitopaikasta ja palvelun tuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Tutustumisjakso

Ennen varhaiskasvatuksen alkua sinulla ja lapsellasi on mahdollisuus tutustumisjaksoon päivähoitopaikassa. Sen aikana tutustutte päivähoitopaikkaan, hoitajiin, tiloihin ja muihin lapsiin. Tutustumisjakso kestää sopimuksen mukaan enintään 10 päivää. Tutustumisjakso on pohja kasvatuskumppanuudelle. Tutustuminen alkaa vastuuaikuisen yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta.

Vastuukasvattaja

Jokaisella lapsella on nimetty vastuukasvattaja, joka vastaanottaa lapsen ja perheen päivähoidon alkuvaiheessa, tutustuu heihin sekä tutustuttaa perheen käytännön asioihin. Vastuukasvattaja on lapselle turvallinen aikuinen, joka luo vahvimman vuorovaikutussuhteen lapseen ja perheeseen hoidon alkuvaiheessa. Vastuukasvattaja toimii myös "siltana" ryhmän toisiin aikuisiin ja lapsiin perehdyttäessä uuteen ympäristöön. Lähtökohtana on lapsen perusturvallisuudesta huolehtiminen ja luottamuksellinen kasvatuskumppanuus.  

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. 

Lapset puheeksi -keskustelu

Oulussa on käytössä Lapset puheeksi -menetelmä, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja arjen sujumiseen. Lapset puheeksi keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin, varhaiskasvatukseen, kouluun, harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Keskustelua tarjotaan kaikille huoltajille ja se on vapaaehtoinen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä 20 h/viikko varhaiskasvatuksesta

Miten 20 tunnin oikeus varhaiskasvatukseen toteutetaan, kun vanhempi/vanhemmat ovat kotona?

20 tuntia viikossa toteutetaan kunnallisissa päiväkodeissa osaviikkoisesti tai päivittäin jollakin seuraavalla vaihtoehdolla:

 • jokaisena arkipäivänä 4 h
 • maanantai-keskiviikko vaihtoehdossa ma 8h, ti 8h ja ke 4 h
 • keskiviikko-perjantai vaihtoehdossa ke 4h, to 8h ja pe 8h
  Tarjottavat vaihtoehdot voivat vaihdella päiväkodeittain. Tavoitteena on lapsen säännöllinen osallistuminen toimintaan ja ennalta sopiminen.

Onko yksityisissä päiväkodeissa tarjolla 20 tuntia viikossa vaihtoehtoa?

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat päättävät itse tarjoavatko 20 tunnin oikeutta varhaiskasvatukseen.

Milloin lapsella on oikeus laajempaan kuin 20 tunnin varhaiskasvatukseen, jos vanhempi on kotona?

Laajennettua oikeutta varhaiskasvatuspalveluun (5 - 8h päivässä) voi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai on muutoin lapsen edun mukaista.

Voinko vaihdella lapselle ennalta sovittuja hoitopäiviä?

Esim. lapselleni on myönnetty 20 h viikossa alkuviikoksi ma-ke ja ensi viikolla minulle sopisivat paremmin päivät ma, to ja pe.
Sovittuja päiviä ei pääsääntöisesti voi muuttaa, koska ke-pe paikat on varattu toisen lapsen käyttöön. Ryhmän paikkaluku ei saa ylittyä päivittäin.

Kuinka toimitaan, kun vanhemman työ- tai opiskelutilanne muuttuu?

Kun huoltajan työ- tai opiskelutilanne muuttuu, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan. Muutosesitys ja päätös voidaan tehdä kunnallisessa päiväkodissa seuraavasta päivästä, kun vanhempi työllistyy tai jää kotiin. Pääsääntönä on, että muutoksen voi tehdä korkeintaan kerran kuukaudessa. Tavoitteena on löytää perheelle keskimääräinen jatkuva palveluntarve esimerkiksi keikkaluonteisen työn vuoksi.

Kuinka kauan voi pitää kokopäiväistä hoitopaikkaa jos jää työttömäksi?

Työttömyyden alkamisesta 2 kuukautta.

Minkälainen palvelunlaajuus on lapsella, jonka vanhempi on vanhempainvapaalla ja samalla opiskelee?

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, kun vanhempainvapaa päättyy. Vanhemmalla sisaruksella on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20 tuntia viikossa. Opiskelun luonteesta riippuen (esimerkiksi tutkintoon johtavasta koulutuksesta) voidaan myöntää tarvittaessa laajempi varhaiskasvatuspalvelu.

Miten toimitaan, jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi on vuoroviikoin vanhempien luona? Toinen vanhempi on kotona ja toinen töissä.

Vanhempien tehtävänä on yhdessä pohtia tilanne lapsen edun mukaisesti. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen perheen tarpeen mukaan. Huoltajien kanssa neuvotellaan äiti- ja isäviikkojen hoitoajasta. Lapselle tehdään vain yksi hoitoaikasopimus. Maksu määräytyy lapsen lähihuoltajan (lapsen koti-osoitteen) tulojen mukaan. Yleisesti käytössä on sopimus vähemmästä hoidon tarpeesta.

Mitkä ateriat kuuluvat 20 tuntiin?

Hoitoajan mukaan tarjotaan siihen kuuluvat ateriat.

Voiko asiakas ostaa tilapäistä päivähoitoa tai olla kerhotoiminnassa 20 tunnin rinnalla?

Ei voi. Asiakkaalla voi olla vain yksi varhaiskasvatuspalvelu kerrallaan.

Onko lapsella oikeus päivähoitoon ns. päivystysaikana?

Kesäpäivystykseen on oikeus työstä tai erityisestä syystä johtuen. Syys-, joulu- ja talviloman aikana se on mahdollista ennakkovarausten mukaan.

Oikeuttaako lapsen tarve suomenkielen oppimiselle automaattisesti yli 20 tunnin varhaiskasvatuksen?

Lapsen suomenkielen kehitystä on mahdollisuus arvioida päiväkodissa, kun lapsi on 5-vuotias. Arvioinnin tuloksen perusteella suunnitellaan yhdessä perheen kanssa millä keinoilla ja tuella voidaan vahvistaa lapsen suomenkielen taitoa ennen koulun aloittamista. Laajempi varhaiskasvatus on yksi keino, jolla voidaan tukea 5-vuotiaan lapsen suomenkielen kehittymistä. Tavoitteena on säännöllinen, päivittäinen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

5-6–vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset -> valmistavassa esiopetuksessa olevat 6-vuotiaat lapset (1h/pvä yksilöllistä opetusta esiopetuksen lisäksi, kokonaisaika 5h/päivä) - muut 5-6-vuotiaat lapset, joilla suomenkieli ei vielä ole riittävästi kehittynyt (6h/päivä)

3-4-vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset - 20 tuntia/viikko tai avoin varhaiskasvatus

Katso myös

Aukiolopoikkeukset

Lomakkeet

Hallinnon yhteystiedot

 

Print here:

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
  klo 9–12
 • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen).
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 90100 Oulu
 • Puhelin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00 - 12.00
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
 

Esiopetuksen Wilma

Wilma-ohje huoltajalle (pdf)
 

Asioi verkossa - sähköinen asiointi

Sivulta löytyy erilliset sähköiset asiointikanavat uusille asiakasperheille ja nykyisille asiakasperheille. Voit mm. tehdä sähköisen päivähoitohakemuksen, hyväksyä päivähoito- ja kerhopaikan  ja toimittaa tulotietosi sähköisesti. Lisäksi voit ilmoittaa lapsesi lomat/poissaolot.

Varhaiskasvatuksen sovellustuki
arkisin 
klo 9 - 12

p. 050 522 6261
sovellustuki.vaka(at)ouka.fi