Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Toimintaohje tilanteessa, jossa kriittisellä toimialalla työskentelevä tarvitsee lapselleen hoitopaikan kiireellisellä aikataululla

Alla Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen ohjeita tilanteeseen, jossa lastenhoidon järjestelyt ovat esteenä työvuoroon lähtemiselle Oulun kaupungissa. 
 

Tilanne, jossa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitoaikaa on tarve äkillisesti jatkaa iltaan ja/tai yöhön:

Lapsen normaalina hoitoaikana (hoitopaikan aukioloaikana):

 • Ole yhteydessä hoitopaikkaan ja sovi asia. Perhepäivähoidon osalta ota yhteyttä oman päiväkodin johtajaan. Hoito tulee järjestyä välittömästi, joko lapsen omassa päiväkodissa tai muussa Oulun ilta- tai yöhoidon yksikössä.

Lapsen normaalin hoitopaikan aukioloajan ulkopuolella:

 • Ole yhteydessä Ainolan päiväkodin yöhoidon yksikköön Varpulaan p. 050 597 5914 ja p. 050 466 7495, päiväkodin johtaja Tiina Antilaan p. 044 703 5410 tai varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissaseen p. 044 703 5302. Hoidon tulee järjestyä välittömästi.
   

Seuraavissa tilanteissa: 

Tilanne, jossa lapselle tarvitaan pikaisesti hoitopaikkaa päivä-, ilta- tai yöajalle, eikä lapsella ole aikaisempaa hoitopaikkaa. 

Tilanne, jossa lapsi on yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja hoitoajan laajentaminen ei ole kyseisellä palveluntuottajalla mahdollista.

Tilanne, jossa alakoululainen joutuisi jäämään yksin kotiin huoltajan/huoltajien kiireellisesti muuttuneen työjärjestelyn vuoksi.

 • Ota arkisin klo 9-12 yhteys varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen p. 08 5584 5300 tai arkisin klo 8-18 palvelukoordinaattori Kirsi Rankiin p. 044 703 6989.
 • Muuna aikana yhteys Ainolan päiväkodin yöhoidon yksikköön Varpulaan p. 050 597 5914 ja p. 050 466 7495, päiväkodin johtaja Tiina Antilaan p. 044 703 5410 tai varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissaseen p. 044 703 5302. Hoitopaikan järjestäminen aloitetaan välittömästi.

Oulun kaupungin varhaiskasvatus laskuttaa hoitoajalta voimassa olevien maksuperusteiden mukaisen maksun.

LomakeKiireellinen tarve lapsen hoitopaikan saamiseksi (pdf)

Palauta lomake siihen päiväkotiin, josta lapsesi on saanut paikan kiireellisen hoidon tarpeen vuoksi.
 

Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen p. 044 703 5302
Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas p. 044 703 8608

Hakeminen, maksut ja paikan irtisanominenVoit hakea lapsellesi paikkaa 

 • kunnallisiin ja yksityisiin päiväkoteihin
 • kunnalliseen ja yksityiseen perhepäivähoitoon
 • avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin

Sähköinen hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.
 

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

Oulussa jokaisella lapsella on oikeus vähintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa on lapsella oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.  Myös lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Oulun vaihtoehdot 20 tuntiin viikossa ovat:

 • 4 tuntia viitenä päivänä viikossa
 • ma - ke yhteensä 20 h
 • ke - pe yhteensä 20 h

Maksuttomana vaihtoehtona perhe voi valita avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan.

 

Kuva toimii linkkinä esitteeseen Oppiminen alkaa varhaiskasvatuksestaTutustu esitteeseemme
Oppiminen alkaa varhaiskasvatuksesta

 

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Hakemus tehdään sähköisesti

Hakemus kunnallisiin päiväkoteihin, kunnalliseen perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin tehdään varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella (selaimet Firefox, Google Chrome, IE ja Safari).

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, voit tulostaa paperisen hakemuslomakkeen tästä: Hakemus varhaiskasvatuspalveluihin (pdf). Hakemus toimitetaan osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, PL 17, 90150 Oulun kaupunki. Käyntiosoite: Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
 

Hakemuksen käsittelyaikataulu

Hakemuksen käsittelee varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi, joka ottaa yhteyttä asiakkaaseen käsittelyn edetessä. Jos haluat tehdä muutoksia jättämääsi sähköiseen hakemukseen, ota yhteyttä palveluohjaukseen.

Maaliskuu

Ensi syksyn esiopetusryhmät muodostetaan maaliskuun aikana. Kaikille ensi syksyn esioppilaille lähetetään postissa tieto tulevasta esiopetuspaikasta maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä pyritään järjestämään nuoremmille sisaruksille varhaiskasvatuspaikka samasta yksiköstä, jos vanhemmat niin toivovat.

Huhtikuu

Huhtikuu on siirtohakemusten käsittelyn aikaa. Niitä vanhempia, jotka toivovat lapselleen siirtoa toiseen päiväkotiin/perhepäivähoitoon, pyydetään täyttämään siirtohakemus viimeistään maaliskuun aikana. Siirtohakemuksia on vuosittain paljon, erityisesti lapsirikkaille alueille ja niiden uusiin päiväkoteihin jonotetaan paikkaa sankoin joukoin. Välttämättä kaikkien ensisijaista toivetta ei pystytä toteuttamaan. Siirtovalinnoissa etusijalla ovat ne perheet, jotka tällä hetkellä joutuvat kuljettamaan lapsiaan eri paikkoihin tai joilla on erityisen pitkä ja hankala kuljetusmatka.

Toukokuu

Toukokuun aikana käsitellään kaikki uudet hakemukset 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle. Päätökset lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään postissa toukokuun aikana.

Kesäkuu

Kesäkuussa käsitellään hakemukset avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan.

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriseloste (pdf)

Hakeminen yksityiseen varhaiskasvatukseen

Hakeminen yksityiseen päiväkotiin 

Tee sähköinen päivähoitohakemus. Hakemuksen teon jälkeen ota yhteyttä yksityiseen päiväkotiin ja tiedustele lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa. Vapaita paikkoja voit tiedustella myös varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimistä. Jos yksityisessä päiväkodissa ei ole vapaita paikkoja, ilmoita asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin päivähoitohakemuksen hakutoiveiden muuttamista varten.

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään, kun perhe on hakenut yksityiseen päiväkotiin, saanut varmistuksen varhaiskasvatuspaikasta ja palvelun tuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Jos et valinnut palveluseteliä, hae yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää Kelalta.

Linkki yksityisten päiväkotien listaukseen.

 

Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Tee sähköinen päivähoitohakemus. Ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin, josta saat tietoa vapaista paikoista. Saat tietoa vapaista paikoista myös Oulun yksityiset päivähoitajat ry:n kotisivuilta. Tämän jälkeen ota yhteyttä yksityiseen perhepäivähoitajaan ja tiedustele lapsellesi paikkaa. Jos yksityisellä perhepäivähoitajalla ei ole vapaita paikkoja, ilmoita asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin päivähoitohakemuksen hakutoiveiden muuttamista varten.

Palveluseteliä ei tarvitse hakea erillisellä hakemuksella. Se myönnetään, kun perhe on hakenut yksityiseen perhepäivähoitoon, saanut varmistuksen varhaiskasvatuspaikasta ja palvelun tuottaja on ilmoittanut hoidon aloittamisesta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

 

Muutokset 1.8.2020 - subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja palvelutarvemuutokset

Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen elokuusta 2020 alkaen

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että lapsella on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Oulussa on tällä hetkellä rajattu oikeus 20 tuntia viikossa lapsilla, joiden huoltaja/huoltajat ovat kotona. Jatkossa kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä huoltajan työssäolo, opiskelu, työttömyys, äitiyslomat jne. rajoita tätä oikeutta.

Voit valita kokoaikaisen varhaiskasvatuksen sijaan perheellesi sopivimman vaihtoehdon.

Perhe voi valita myös seuraavista vaihtoehdoista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (vähemmän palvelutarpeen vaihtoehdot):

 • lapsi on varhaiskasvatuksessa 10 päivää kuukaudessa
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa 13 päivää kuukaudessa
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 5 tuntia päivittäin
 • lapsi on varhaiskasvatuksessa alle 7 tuntia päivittäin

Vähemmän palvelutarpeen vaihtoehdoista perhe tekee sopimuksen päiväkodin johtajan kanssa. Perheet ilmoittavat etukäteen lapsen läsnäolopäivät päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. 

Lisäksi Oulussa on tarjolla maksuttomia avoimen varhaiskasvatuksen kerhoja. Kerhot ovat hyvä vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Perheen saama kotihoidontuki, kuntalisä tai palvelutakuu eivät ole esteenä avoimeen varhaiskasvatukseen osallistumiselle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen 288 euroa. Seuraavan lapsen maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 144 euroa ja kustakin seuraavasta lapsesta 20 % ensimmäisen lapsen maksusta, enimmillään 58 euroa. Pienin perittävä maksu on 27 euroa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuudet määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain periaatteiden mukaisesti. 

Perheen valitessa lapselleen vähemmän palvelutarpeen kuin kokoaikaisen varhaiskasvatuksen huomioidaan asiakasmaksuissa seuraavasti (koskee kunnallista varhaiskasvatusta):

Valittu palvelu Maksuprosentti kokoaikaisesta
maksusta
10 päivää kuukaudessa 50 %
13 päivää kuukaudessa 75 %
Alle 5 tuntia päivittäin 60 %
Alle 7 tuntia päivittäin 75 %
Esiopetus + varhaiskasvatus 10 pv/kk 30 %
Esiopetus + varhaiskasvatus 13 pv/kk 45 %
Esiopetus + varhaiskasvatus alle 3 h/pv

45 %

Esiopetus + kokoaikainen varhaiskasvatus 60 %
Avoimen varhaiskasvatuksen kerho maksuton

 

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus

Oulun kaupunki on valittu mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeilun aikana 2015 syntyneet lapset voivat osallistua maksuttomaan varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, pääsääntöisesti neljä tuntia viitenä päivänä viikossa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.2.2020 § 25, että Oulussa jatketaan 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuksen kokeilua toimintakaudella 1.8.2020-31.7.2021 ja tämä koskee vuonna 2015 syntyneitä lapsia.

Esim: jos lapsi täyttää 5-vuotta maaliskuussa 2020, hän voi osallistua maksuttomaan 5-vuotaiden varhaiskasvatuksen kokeiluun toimintakaudella 1.8.2020-31.7.2021. Varhaiskasvatusmaksu ei siis muutu sen kuukauden aikana, jolloin lapsi täyttää 5-vuotta, vaan maksu muuttuu vasta kokeilun alettua 1.8.2020 alkaen.

Mitä maksuttomuus käytännössä tarkoittaa?

Asiakasmaksua ei peritä siltä ajalta, kun lapsi on 5-vuotiaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä (20 tuntia/viikko). Kun lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 tuntia viikossa, peritään 20 tuntia viikossa ylittävältä ajalta asiakasmaksu.
 

Pitääkö 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen ilmoittautua erikseen?

Voit ilmoittaa lapsesi 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Ilmoituksen voi tehdä myös kesken toimintakauden.
Ilmoita lapsesi 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

 • Jos ilmoitat lapsesi 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen, valitse aloitussivulta "Päivähoitohakemus". Täytä tarvittavat tiedot ja valitse vaihtoehdoista kohta "5-v. maksuton varhaiskasvatus".
 • Jos 5-vuotias lapsesi tarvitsee kokopäiväistä varhaiskasvatusta, valitse aloitussivulta "Päivähoitohakemus". Täytä tarvittavat tiedot ja valitse vaihtoehdoista kohta "5-v. kokopäivähoito". Tämä vaihtoehto sisältää maksuttoman osuuden 20 tuntia/viikko.

Koskeeko toiminta meitä, jos perheemme saa Oulu-lisää?

Perhe saa 1.8.2019 lähtien Oulu-lisää perheen alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta myös silloin, kun perheen 5-vuotiaat lapset osallistuvat 5-vuotiaiden maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen. Oulun kaupunki hoitaa Oulu-lisän maksamisen omien maksujärjestelmien kautta erillisen hakemuksen perusteella. 

Huomioithan, että 5-vuotias maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi ei ole oikeutettu kotihoidontuen hoitorahaan.

Kuka kuljettaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle?

Perheet huolehtivat itse lapsen kuljetuksesta 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen.


Koskeeko maksuttomuus myös yksityisiä päiväkoteja/perhepäivähoitajia?

Kyllä koskee, mutta sinun kannattaa tarkistaa asia yksityisestä päiväkodista/yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Yksityiset päiväkodit ja yksityiset perhepäivähoitajat päättävät itse järjestävätkö he osapäivähoitoa.
 

Koskeeko 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus vuoropäiväkoteja/jatketun aukiolon päiväkoteja?

Kyllä koskee. Myös vuoropäiväkodissa/jatketun aukiolon päiväkodissa oleva lapsi saa 5-vuotiaan maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia/viikko.
Huoltaja ilmoittaa lapsen päiväkohtaiset hoitoajat vanhempien työ- ja opiskeluaikoineen päiväkotiin erillisellä lomakkeella. Hoitoaikavaraukset tehdään viimeistään edeltävän viikon maanantaina. Huoltajien ilmoittamiin hoitoaikoihin sisältyy 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus, ja toiminnassa noudatetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
 

Onko 5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus jo esiopetusta?

Ei ole. Maksuton 5-vuotiaiden varhaiskasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa. Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä heidän kasvuympäristöönsä liittyvät merkitykselliset asiat ovat toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Toiminnassa noudatetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
 

Mitä hyötyä 5-vuotiaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on perheille?

Lapsi voi osallistua säännölliseen varhaiskasvatukseen viitenä päivänä viikossa. Lapsen päivä sisältää leikkiä, oppimista, tutkimista, liikkumista ja kavereiden kanssa yhdessä tekemistä.

Kaikilla 5-vuotiailla asiakasmaksu pienenee, eli jos lapsesi on varhaiskasvatuksessa 20 tuntia/viikko, ei asiakasmaksua peritä. Kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksu peritään 20 tuntia/viikossa ylittävältä ajalta.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoista 5-vuotiaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyvät lapset voivat käydä neljä tuntia päivässä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja saavat päivään kuuluvat ateriat.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan peruminen

Ilmoittakaa hoitopaikan perumisesta mahdollisimman pian varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen varhaiskasvatus@ouka.fi tai puh. 08 558 45300.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa ei oteta vastaan eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Lapsen jäädessä pois varhaiskasvatustoiminnasta on paikka irtisanottava.

Toiselta paikkakunnalta muuttava saa päätöksen, kun perheellä on kotiosoite Oulussa.

Muistutusoikeus

Miten toimin, jos en ole tyytyväinen lapseni varhaiskasvatukseen?

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (Varhaiskasvatuslaki 54§) .

Muistutuksen tekeminen kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Voit tehdä muistutuksen vapaamuotoisena kirjeenä tai sähköpostitse. Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti mihin asiaan tai asioihin olet tyytymätön. Mikäli muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveys-/tukeen liittyviä tietoja) emme suosittele sähköpostin käyttöä.

Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Osoita Muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, aluepäällikölle tai varhaiskasvatuksen johtajalle.

Muistutus käsitellään noin kahden viikon sisällä, jonka jälkeen tulet saamaan kirjallisen vastauksen. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Tutustumisjakso

Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon varhaiskasvatuspaikassa. Tutustumisjakso on pohja yhteistyölle. Tutustuminen alkaa vastuukasvattajan yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta. Tutustumisjakso kestää 1-2 viikkoa. Sen aikana tutustutaan varhaiskasvatuspaikkaan. 

Vastuukasvattaja

Jokaisella lapsella on nimetty vastuukasvattaja, joka vastaanottaa lapsen ja perheen varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa, tutustuu heihin ja tutustuttaa perheen käytännön asioihin. Vastuukasvattaja on lapselle turvallinen aikuinen, joka luo vahvimman vuorovaikutussuhteen lapseen ja perheeseen hoidon alkuvaiheessa. Vastuukasvattaja toimii myös "siltana" ryhmän muuhun henkilökuntaan ja lapsiin perehdyttäessä uuteen ympäristöön. Lähtökohtana on lapsen perusturvallisuudesta huolehtiminen ja luottamuksellinen yhteistyö.  Perhepäivähoidossa vastuukasvattaja on lapsiryhmän perhepäivähoitaja.

 

Lapsen luovuttaminen hakijalle

Jo ennen varhaiskasvatuksen alkamista on suositeltavaa käydä keskustelu hakutilanteista: siitä kuka lapsen saa hakea, varahakijoista, mahdollisista poikkeavista hakuajoista sekä erityistilanteista. Varhaiskasvatushenkilöstön vastuulla on varmistaa, että lasta hakevalla henkilöllä on oikeus noutaa lapsi. Lapsi luovutetaan ainoastaan henkilöille, joista ollaan huoltajien kanssa yhdessä sovittu. Tapauskohtaisissa tilanteissa huoltajan kanssa voidaan myös sopia, että joku muu kuin varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattu henkilö hakee lapsen. Näissä tilanteissa varmistus huoltajalta on hyvä saada kirjallisena. Lasta ei koskaan luovuteta päihtyneelle henkilölle. Lasta ei myöskään luovuteta arvaamattomasti käyttäytyvälle tai väkivaltaiselle henkilölle.

Lisätietoa löydät Opetushallituksen sivuilta kohdista "Lapsen luovuttaminen hakijalle" ja "Kotimatkan turvallisuuden arviointi".

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa.

Lisätietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta

Lapset puheeksi -keskustelu

Oulun kaupungissa on otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin, varhaiskasvatukseen, kouluun, harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja arjen sujumiseen. Keskustelu on vapaaehtoinen. Lapset puheeksi -keskustelu käydään varhaiskasvatuksen aloituksen yhteydessä sekä aina tarvittaessa.

Käytännön vinkkejä lapsen varusteista

 • varhaiskasvatuksessa lapset ulkoilevat säällä kuin säällä, joten säähän sopiva sisä- ja ulkovaatetus on tarpeen
 • varavaatteet nk. vahinkojen varalle
 • sisätossut 
 • lapsi joka nukkuu päiväunet voi tuoda mukaansa unikaverin esim. pehmolelun, unirievun
 • vaippaikäisille huoltajat tuovat  lapselle omat vaipat, kestovaippojen käytöstä sovitaan henkilökunnan kanssa
 • tutti/tuttipullo tuodaan kotoa
 • joskus kotoa tuodaan myös muita lapsen omia tarvikkeita, esim. rattaita tai leluja - sovi asiasta henkilökunnan kanssa
 • lapsen vaatteet ja varusteet kannattaa merkitä lapsen nimellä - näin ne löytyvät omistajansa helpommin mikäli sattuisivat katoamaan
   

Lapsen hyvinvointi ja terveys

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohja lasten terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle sekä fyysistä aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. 
Lisätietoa tavallisimmista lasten tartuntataudeista, hygieniasta, lapsen lääkehoitosuunnitelmasta jne. löydät Lapsen hyvinvointi ja terveys -sivuilta.
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä 20 h/viikko varhaiskasvatuksesta

Miten 20 tunnin oikeus varhaiskasvatukseen toteutetaan, kun vanhempi/vanhemmat ovat kotona?

20 tuntia viikossa toteutetaan kunnallisissa päiväkodeissa osaviikkoisesti tai päivittäin jollakin seuraavalla vaihtoehdolla:

 • jokaisena arkipäivänä 4 h
 • maanantai-keskiviikko vaihtoehdossa ma 8h, ti 8h ja ke 4 h
 • keskiviikko-perjantai vaihtoehdossa ke 4h, to 8h ja pe 8h
  Tarjottavat vaihtoehdot voivat vaihdella päiväkodeittain. Tavoitteena on lapsen säännöllinen osallistuminen toimintaan ja ennalta sopiminen.

Onko yksityisissä päiväkodeissa tarjolla 20 tuntia viikossa vaihtoehtoa?

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat päättävät itse tarjoavatko 20 tunnin oikeutta varhaiskasvatukseen.

Milloin lapsella on oikeus laajempaan kuin 20 tunnin varhaiskasvatukseen, jos vanhempi on kotona?

Laajennettua oikeutta varhaiskasvatuspalveluun (5 - 8h päivässä) voi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai on muutoin lapsen edun mukaista.

Voinko vaihdella lapselle ennalta sovittuja hoitopäiviä?

Esim. lapselleni on myönnetty 20 h viikossa alkuviikoksi ma-ke ja ensi viikolla minulle sopisivat paremmin päivät ma, to ja pe.
Sovittuja päiviä ei pääsääntöisesti voi muuttaa, koska ke-pe paikat on varattu toisen lapsen käyttöön. Ryhmän paikkaluku ei saa ylittyä päivittäin.

Kuinka toimitaan, kun vanhemman työ- tai opiskelutilanne muuttuu?

Kun huoltajan työ- tai opiskelutilanne muuttuu, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan. Muutosesitys ja päätös voidaan tehdä kunnallisessa päiväkodissa seuraavasta päivästä, kun vanhempi työllistyy tai jää kotiin. Pääsääntönä on, että muutoksen voi tehdä korkeintaan kerran kuukaudessa. Tavoitteena on löytää perheelle keskimääräinen jatkuva palveluntarve esimerkiksi keikkaluonteisen työn vuoksi.

Kuinka kauan voi pitää kokopäiväistä hoitopaikkaa jos jää työttömäksi?

Työttömyyden alkamisesta 2 kuukautta.

Minkälainen palvelunlaajuus on lapsella, jonka vanhempi on vanhempainvapaalla ja samalla opiskelee?

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, kun vanhempainvapaa päättyy. Vanhemmalla sisaruksella on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään 20 tuntia viikossa. Opiskelun luonteesta riippuen (esimerkiksi tutkintoon johtavasta koulutuksesta) voidaan myöntää tarvittaessa laajempi varhaiskasvatuspalvelu.

Miten toimitaan, jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi on vuoroviikoin vanhempien luona? Toinen vanhempi on kotona ja toinen töissä.

Vanhempien tehtävänä on yhdessä pohtia tilanne lapsen edun mukaisesti. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen perheen tarpeen mukaan. Huoltajien kanssa neuvotellaan äiti- ja isäviikkojen hoitoajasta. Lapselle tehdään vain yksi hoitoaikasopimus. Maksu määräytyy lapsen lähihuoltajan (lapsen kotiosoitteen) tulojen mukaan. Yleisesti käytössä on sopimus vähemmästä hoidon tarpeesta.

Mitkä ateriat kuuluvat 20 tuntiin?

Hoitoajan mukaan tarjotaan siihen kuuluvat ateriat.

Voiko asiakas ostaa tilapäistä päivähoitoa tai olla kerhotoiminnassa 20 tunnin rinnalla?

Ei voi. Asiakkaalla voi olla vain yksi varhaiskasvatuspalvelu kerrallaan.

Onko lapsella oikeus päivähoitoon ns. päivystysaikana?

Kesäpäivystykseen on oikeus työstä tai erityisestä syystä johtuen. Syys-, joulu- ja talviloman aikana se on mahdollista ennakkovarausten mukaan.

Oikeuttaako lapsen tarve suomenkielen oppimiselle automaattisesti yli 20 tunnin varhaiskasvatuksen?

Lapsen suomenkielen kehitystä on mahdollisuus arvioida päiväkodissa, kun lapsi on 5-vuotias. Arvioinnin tuloksen perusteella suunnitellaan yhdessä perheen kanssa millä keinoilla ja tuella voidaan vahvistaa lapsen suomenkielen taitoa ennen koulun aloittamista. Laajempi varhaiskasvatus on yksi keino, jolla voidaan tukea 5-vuotiaan lapsen suomenkielen kehittymistä. Tavoitteena on säännöllinen, päivittäinen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

Esimerkkejä:

 • 5-6–vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset ja valmistavassa esiopetuksessa olevat 6-vuotiaat lapset  (1h/pvä yksilöllistä opetusta esiopetuksen lisäksi, kokonaisaika 5h/päivä)
 • ne 5-6-vuotiaat lapset, joilla suomenkieli ei vielä ole riittävästi kehittynyt (6h/päivä)
 • 3-4-vuotiaat kaksi- ja monikieliset lapset - varhaiskasvatusta 20 tuntia/viikko tai avointa varhaiskasvatusta

Oulu-apu

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi oululaiset auttajat ovat yhdistäneet voimansa. Oulu-apu on ruoka- ja asiointiapua, neuvontaa sekä keskusteluapua ja psyykkistä tukea. 

Oulu-avun nettisivulta löydät Oulu-apuun liittyvät palvelut ja yhteystiedot.

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 17 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
  klo 9.00–12.00
 • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen).
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 75 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00 - 12.00
 • Asiakasmaksutiimistä saat tietoa varhaiskasvatusmaksuista, tuloselvitysten toimittamisesta sekä maksu- ja palvelusetelipäätöksiin liittyvistä asioista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Katso myös

Aukiolopoikkeukset

Lomakkeet

Hallinnon yhteystiedot

Oulu oivaltaa - Sivistysohjelma 2026

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja