Varhaiskasvatusta eri kielillä

Esikouluikäiset eri kielitaustaiset lapset pyritään sijoittamaan lähialueen päiväkodin esiopetusryhmään.

Englanninkielinen varhaiskasvatus

Englanninkieliseen 4-6-vuotiaiden kielikylpyryhmä toimii Allinpuiston päiväkodissa. Tuulikellon päiväkodissa toimii englanninkielisiä ryhmiä.

Englanninkielistä kielirikasteista varhaiskasvatusta tarjoaa Pikku-Ainon päiväkoti. Kielirikasteinen varhaiskasvatus sisältää alle 25 % toiminnasta englannin kielellä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja näin ollen vanhemmat voivat valita toivovatko lapsensa osallistuvan kielirikasteiseen varhaiskasvatukseen.

Yksityisistä päiväkodeista englanninkielistä varhaiskasvatusta  järjestävät Touhula StarBright (Myllytulli) ja Oulun englanninkielinen leikkikoulu (varhaiskasvatus + esiopetus).

Saksankielinen varhaiskasvatus

Päiväkoti Saksanpähkinä (yksityinen päiväkoti) tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-7-vuotiaille lapsille. Saksan kielen osaaminen ei ole välttämätöntä lapsen tullessa päiväkotiin, sillä lapset oppivat saksan kieltä ja kulttuuria päiväkodin eri toiminnoissa.

 

Venäjänkielinen varhaiskasvatus

Yksityinen perhepäivähoitaja Zlata Stipakova tarjoaa venäjänkielistä varhaiskasvatusta.
 

Saamenkielinen varhaiskasvatus

Saamenkielistä varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa järjestetään Mäntylä-Snellmanin päiväkodissa.  Lisätietoja toiminnasta ja hoitopaikan hakemisesta antaa saamelaisen varhaiskasvatuksen henkilökunta p. 050 597 6713.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Svenska Barnträdgården (yksityinen päiväkoti) tarjoaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille lapsille.

Viittomakielinen varhaiskasvatus

Viittomakielisen lapsen varhaiskasvatus suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tarpeen mukaan käytetään tulkkipalveluita.

Romanikielinen varhaiskasvatus

Romanikielisen lapsen varhaiskasvatus järjestetään joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Mahdollisuuksien mukaan  lapsille järjestetään tilaisuuksia käyttää ja omaksua romanikieltä.   

Suomi toisena kielenä -opetus

Suomi toisena kielenä -opetusta eli S2-opetusta annetaan kaikille lapsille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Lapselle tehdään suomen kielen kartoitus, jonka perusteella suunnitellaan pedagogiset tavoitteet henkilöstön toiminnalle. Kielen kartoitusmenetelmänä käytetään Pienten kielireppua. S2-opetussuunnitelma on henkilökohtainen ja se on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaa.

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetusta järjestetään vuosittain suurimpien kieliryhmien lapsille, näin oman äidinkielen ryhmät saattavat vaihtua vuosittain. Tällä hetkellä omaa äidinkielen opetusta järjestetään arabian, somalin ja venäjän kielellä.

Kysyttävää varhaiskasvatuksesta?

  • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 08 558 45300 - valitse numero 1
  • Sähköposti
  • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin
    klo 9.00–12.00
  • Palveluohjauksesta saat ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen (esim. päiväkotipaikan hakeminen). Voit myös halutessasi päivittää jo jättämääsi hakemusta tai peruuttaa hakemuksen olemalla yhteydessä palveluohjaukseen.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Katso myös: