Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Palvelusäätiön ja kaupungin väliseen sopimukseen muutoksia

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä toiminta jatkuu Oulussa

Oulun Palvelusäätiön ja kaupungin väliseen sopimukseen tulee muutoksia: palvelukeskustoimintaa koskeva sopimus, joka koskee säätiön avopalvelukeskuksissa järjestettävää viriketoimintaa, päättyy asteittain 1.1.2021 mennessä.

Päätöksen taustalla on kaupunginvaltuuston vuoden 2019 talousarvioon liittyvä päätös (17.12.2018), jonka mukaan palvelukeskustoiminnan järjestämisestä luopuminen arvioidaan ja valmistellaan yhdessä Oulun Palvelusäätiön kanssa vuoden 2019 aikana.

Hyvinvointilautakunta kävi kokouksessaan 20.8. keskustelun sopimuksen sisällöstä ja ikäihmisten avopalveluista. Lautakunta on yksimielinen ennaltaehkäisevän toiminnan tarpeesta ja hyödyistä ja pitää tärkeänä turvata ikäihmisten virike- ja ryhmätoiminnan jatkuminen.

Yhteistyö Oulun Palvelusäätiön kanssa jatkuu

Palvelusäätiön ja kaupungin välinen avopalvelukeskustoiminnan sopimus on ollut kiinteähintainen vuosisopimus, joka on pitänyt sisällään erilaisia liikunta- ja psykososiaalisia ryhmiä, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä vertaistukiryhmiä ikäihmisille. 

Palvelukeskussopimus on vain yksi osa kaupungin ja Palvelusäätiön välisestä yhteistyöstä. Palvelusäätiö tuottaa kaupungille myös kotihoitoa, aterioiden kotiinkuljetusta, tehostettua palveluasumista ja vuokrauspalvelua. Niiltä osin toiminta jatkuu ennallaan.

Neuvottelut yhteistyön muodoista, avopalveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä rahoituksesta Oulun kaupungin ja Palvelusäätiön välillä ovat kesken, ja ne tehdään yhteistyössä vuosien 2019 ja 2020 aikana. Valmistelussa kuullaan asiakkaita, henkilökuntaa ja muita oleellisia sidosryhmiä.

Taustalla yhdenvertaisuusvaatimukset ja niukkenevat resurssit

Kaupunginvaltuuston ja hyvinvointilautakunnan päätökset ovat perustuneet useampaan eri näkökohtaan. Kaupungin täytyy rahoituspäätöksissään ottaa huomioon alueellinen yhdenvertaisuus. Palvelusäätiön palvelukeskuksia on ainoastaan kanta-Oulun alueella. Tämä asettaa ikäihmiset eriarvoiseen asemassa asuinpaikkansa perusteella. Perustena on myös resurssien kohdentaminen hyvinvointipalveluiden perustehtävään: lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen oululaisille.

Oulun Palvelusäätiö on saanut kaupungilta 1,8 miljoonan euron määrärahan vuosittain. Oulun kaupunki ei rahoita vastaavilla kiinteillä määrärahoilla muidenkaan säätiöiden toimintaa. Valmistautuminen sote-palveluiden järjestämisen muutokseen on ollut yksi lisäperusteista.

Ennaltaehkäisevä toiminta jatkuu monimuotoisena

Hyvinvointipalvelujen lisäksi myös muut toimijat järjestävät Oulussa ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ikäihmisille. Muun muassa liikuntapalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, järjestöt, yhdistykset ja säätiöt tuottavat monenlaista ryhmä- ja viriketoimintaa eri puolilla kaupunkia.

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte