Maksut ja laskuttaminen

Jokainen vedenkäyttäjä maksaa käyttämästään vedestä. Oulun Vesi ei käytä verovaroja toimintaansa, vaan vesijohtoverkoston ylläpitäminen ja korjaaminen kustannetaan vesimaksuilla. Vesihuollon on toimittava koko ajan, joten kustannuksia syntyy siitä huolimatta, kuinka paljon asiakkaat käyttävät vettä. Siksi tarvitaan myös kiinteitä maksuja, jotta elintärkeän vesihuollon toimintavarmuus säilyy.

Omakotitaloissa on yleensä alimpaan maksuluokkaan kuuluva DN20-vesimittari.

Maksuja on kolmenlaisia:

  • Liittymismaksu, kun avataan uusi kohde, jossa käytetään vettä.
  • Käyttömaksu käytetystä vesijohtovedestä ja jätevedestä.
  • Perusmaksut vedestä ja jätevedestä, jotka maksetaan joka vuosi.

Liitty­mis­maksu

Liittymismaksu on kertamaksu, joka oikeuttaa liittymään Oulun Veden vesijohto- ja/tai jätevesiverkostoon.

  • Maksu perustuu vesihuoltolakiin, laitoksen hinnastoon sekä tehtävään sopimukseen. 
  • Oulun Veden liittymismaksu voidaan siirtää toiselle, kun kiinteistön omistajuus vaihtuu.
  • Liittymismaksu palautetaan vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi rakennuksen purkamisen yhteydessä liittymismaksua ei yleensä palauteta. Maksu voidaan palauttaa esimerkiksi silloin, kun tontin käyttötarkoitus muuttuu esim. katualueeksi.
  • Liittymissopimuksen irtisanomisesta voit lukea sopimus- ja toimitusehdoista.

Käyttö­maksut: vesi ja jätevesi

Vedenkäyttömaksusi määräytyvät sen perusteella, paljonko kulutat vettä. Veden määrää mitataan vesimittarilla. Laskutus käynnistyy, kun vesimittari on asennettu. Samalla mittarilla mitataan myös jäteveden määrää, jos sinulta laskutetaan jätevettä. Vesimittarit omistaa Oulun Vesi.

Sinun tulee muistaa toimittaa mittarilukema ajoissa, jotta Oulun Vesi saa tiedot lukemasta ajoissa laskutusta varten. Lukeman voit ilmoittaa sähköisesti Vesitili-palvelussa. Muistathan lähettää lukeman ajoissa, sillä sinulta voidaan periä korvausta, jos mittarin lukeminen myöhästyy. Voit ilmoittaa halutessasi lukemia useamminkin, ja ilmoittamasi lukemat huomioidaan seuraavassa laskussa.

Palveluun tarvittavat tiedot löydät vesilaskusta tai vesimittarin lukukortista. Palveluun tallennetaan vain täydet kuutiot. Muistathan hyväksyä vesimittarin lukeman.

Jos asut kerros- ja rivitalossa, useimmiten huoneistokohtaisten vesimittareiden laskuttamisen hoitaa kiinteistön isännöitsijä. 


Perusmaksu


Perusmaksu on vuosimaksu. Vedellä ja jätevedellä on oma vuosimaksu, joka laskutetaan liittymän mukaan. Maksut jakaantuvat yleensä neljään eri laskuun vuoden aikana. 

Perusmaksujen määrä vaihtelee, sillä myös kiinteistöjen vesiliittymien kustannukset ovat erilaisia. Perusmaksu määräytyykin vesimittarin koon mukaisesti. Näet maksut hinnastosta.

Perusmaksua peritään siitä lähtien, kun kiinteistöön on asennettu vesimittari ja se on liitetty laitoksen verkostoon.

Perusmaksun laskuttaminen päättyy vain silloin, jos kiinteistön vesimittari poistetaan. Tyhjillään olevan kiinteistön vesimittarin poisto on maksullista.