Yli-Ii

Näin luet veden tutkimustuloksia

Yli-Iin verkostovesien viranomaistarkkailun tulokset

Kesäkuu 2023

Halametsä

Paratii­sintie

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 2   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
           
rauta µg/l 2,8 <2,5   <200
mangaani µg/l

0,37

<0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01   <0,50
pH   8,3 8,5 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,21   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 72 73   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,28 1,6
minimi 0,27 1,5
maksimi 0,29 1,6

 

Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo < 0,10
minimi < 0,10
maksimi < 0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 9,0
minimi 8,7
maksimi 9,7

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo >1,5