Sprinklerit

Oulun Vesi tarjoaa mahdollisuutta ottaa käyttöön sprinklerijärjestelmiä, jos verkoston kapasiteetti sen mahdollistaa. Jos Oulun Veden tarjoama kapasiteetti ei ole riittävä, on kiinteistölle rakennettava riittävän sammutusveden varmistamiseksi esimerkiksi vesiallas.

Aluksi tarvitaan mitoitustarkastelu

Kun aloitat sprinklerijärjestelmän suunnittelun, täytä ensin tekniset tiedot oheiseen lomakkeeseen.

Annettujen tietojen perusteella Oulun Vesi tekee sprinklerin mitoitustarkastelun.

Sprinklerilaitteiston tiedot satuamme tarkastelemme laitteiston liittämismahdollisuuden verkostoomme. Jos laitteiston liittäminen esitetyillä tiedoilla on mahdollista, annamme liitoslausunnon.

Sprinklerisopimuksen teko

Ennen sprinklerisopimuksen tekemistä kohteella pitää olla liittymis- ja käyttösopimus. Sprinklerisopimus voidaan tehdä, kun rakennuslupa on voimassa ja kohteella sprinkleriliittymän liitoslausunto.

Veloitamme sprinkleriliittyjältä sprinklerilaitteiden perusmaksua, jonka suuruus on esitetty hinnastossa.

Sprinklerilaitteiston testaaminen

Sprinklerilaitteistojen testauksista tulee sopia Oulun Veden kanssa etukäteen, koska testauksiin liittyy aina riski vedenlaatuahäiriöihin. Lähtökohtana on, että testaus ei saa aiheuttaa häiriötä Oulun Veden muille asiakkaille. Liittyjä vastaa sprinklerilaitteiston testaamisesta mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingoista.