Talousvesi

Oululaiset juovat Oulujoen vedestä tehtyä hanavettä. Vesi valmistetaan juotavaksi ja puhtaaksi Hintan ja Kurkelanrannan vesilaitoksissa. Vettä otetaan joesta joka vuosi noin kymmenen miljoonaa kuutiota. Hanavettä valmistetaan nykyaikaisilla ja tehokkailla puhdistusmenetelmillä, ja se desinfioidaan käyttäjille turvalliseksi. Kurkelanrannan vedenpuhdistamolla talousveteen lisätään myös pieni määrä Hangaskankaan pohjavettä ennen verkostoon johtamista. 

Puhdas hanavesi on edullinen ja terveellinen janojuoma kaikille! 

Keskustaa kauempana juodaan pohjavettä

Muualla kuin Kanta-Oulussa asuvat juovat pääsääntöisesti pohjavettä. Oulun Vedellä on pohjavedenottamoita Hangaskankaalla, Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Oulunsalossa. Pohjavesikään ei tule hanaan täysin suoraan, vaan vettä käsitellään tarpeen mukaan esim. UV-valolla desinfioimalla. Joskus vesistä poistetaan myös rautaa.

Hyödyllistä tietoa hanavedestä

Veden kovuus ja PH

Lisätäänkö juomaveteen klooria?

Lisätäänkö juomaveteen fluoria?

Mitä pitää ottaa huomioon pyykinpesussa Oulun seudulla?

Missä voin tutkituttaa oman veteni?

Miten parhaiten säästän vettä?

Miten vettä pitää säilyttää esimerkiksi mökillä?

Minne Oulun alueella voi tyhjentää asuntoauton wc:n (septitankki/kemiallinen wc)?

Mitkä lait ja säädökset koskevat vedenlaatua?

1 972
Vesijohtoverkoston pituus (km)
12 103 243
Verkostoon pumpattava vesimäärä (m3)
109
Asukkaiden vedenkulutus vrk/hlö
35 950
Vesimittareita yhteensä
28 122
Vettä pumpataan Oulujoesta (m3/vrk)
456 338
Kalkin määrä vedenpuhdistuksessa (kg/v)

Oulun Vedellä on oma laboratorio

Oulun Veden laboratorio sijaitsee Hintan vedenpuhdistamolla. Laboratoriossa tutkitaan verkostoon lähtevien talousvesien laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavesien veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien vesiä sekä uusien ja saneerauslinjojen vesiä ennen niiden käyttöönottoa. 

Vuosittain tehdään yhteensä noin 20 000 vesianalyysiä.