Omistajan vaihtuminen

Kun kiinteistön omistaja tai vuokralainen vaihtuu, sinun tulee ilmoittaa asiasta Oulun Vedelle. Sopimus tulee siirtää kuukauden kuluessa asunnon luovutuspäivästä.

Myyjän pitää huolehtia siitä, että luovutuskirjassa on ehto, jossa liittyjän sopimus siirretään ostajalle. Ostajan taas tulee noudattaa kaikkia sopimuksen ehtoja. Sen jälkeen, kun Oulun Vesi on hyväksynyt sopimuksen siirron, ostajasta tulee sopimuksen toinen sopijapuoli. Sopimus voidaan siirtää vasta sitten, kun liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot ovat täyttyneet. 

Jos kaikki sopimusehdot eivät täyty, ostaja joutuu tekemään uuden liittymis- ja käyttösopimuksen. Hänen pitää myös maksaa liittymismaksu. Siksi on tärkeää pitää huolta, että sopimus on oikeanlainen. 

Kiinteistön omistaja vastaa liittymistä

Jokainen kiinteistön omistaja vastaa vesihuollon liittymistä. Sekä myyjän että ostajan tulee olla yhteydessä Oulun Veteen viimeistään sitten, kun kiinteistön hallinta on vaihtunut.  

Sopimuksen siirron johdosta tehdään uusi sopimusasiakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 

Otamme vastaan vain kirjallisia ilmoituksia.