Jätevesi

Oulun Vedellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa. Valtaosa jätevesistä puhdistetaan Oulun kaupungin Taskilan puhdistamolla, joka on Pohjois-Suomen suurin jätevedenpuhdistamo. Taskilassa käsitellään myös Muhoksen, Utajärven ja Iin jätevedet. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän kaava-alueelta tulevat yhdyskuntajätevedet. Oulunsalon alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:lle Kempeleeseen.

Taskilan puhdistamolla jätevesien puhdistus perustuu kemiallis-biologiseen prosessiin. Lokakuussa 2018 otettiin puhdistamolla käyttöön MBR-kalvosuodatuslaitos, johon johdetaan noin 30 % tulevasta jätevedestä esiselkeytysvaiheen jälkeen. 

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntäminen hankitaan kokonaispalveluna Operon Finland Oy:ltä. Liete käsitellään puhdistamolla hapotukseen ja hapetukseen perustuvalla menetelmällä, joka hygienisoi lietteen. Käsittelyn jälkeen liete soveltuu käytettäväksi sellaisenaan pelloilla lannoitteena tai siitä voidaan valmistaa kompostoimalla multaa.

Jäteveden laatua seurataan päivittäin

Perämereen laskettavan puhdistetun jäteveden laatua seurataan päivittäin, ja ympäristöviranomaisille raportoidaan jäteveden laadusta neljännesvuosittain.