Sakokaivoliete

Sakokaivojen poistaminen 

Jos kiinteistösi on jätevesiverkostossa, sakokaivon poistaminen on suositeltavaa. Silloin vältyt tyhjentämiseltä ja kustannuksilta. Jätevedet voit johtaa suoraan jätevesiverkostoon.

Vastaat itse sakokaivon poistamisesta, joten selvitä etukäteen, miten salaoja- ja pintakuivatus vesien johtaminen on toteutettu. Salaojavesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, vaan ne tulee johtaa esimerkiksi ojaan.

Selvitä sakokaivosi poiston yhteydessä myös se, onko kiinteistön tonttiviemärin uusiminen perusteltua tehdä samassa yhteydessä. 

Umpikai­volupa

Jos kiinteistössäsi on umpikaivo, voit hakea Oulun Vedeltä umpikaivoluvan. 

Umpikaivolupaa varten tarvitaan hakemus.

Hakemukseen tulevat seuraavat tiedot:

  • Nimesi ja osoitteesi
  • Kiinteistötunnus ja kiinteistön osoite 
  • Umpisäiliön koko ja materiaali 
  • Asemapiirros, jossa näkyy umpikaivon sijainti (esim. rakennusluvan LVI-asemapiirros) 
  • Allekirjoitus 

Hakemus toimitetaan joko kirjeitse osoitteeseen: 

Oulun Vesi 
Kasarmintie 29 
PL 35, 90015 Oulun kaupunki 

tai sähköpostilla: oulunvesi@ouka.fi 

Ohjeistus jäteau­to­y­rit­täjälle 

Toimi näin: 

Jos olet jäteautoyrittäjä ja haluat tuoda kuormia Oulun Veden jätevedenpuhdistamoille, ilmoita Oulun Vedelle  oulunvesi@ouka.fi  seuraavat tiedot: 

  • yrityksesi nimi ja y-tunnus 
  • laskutustiedot (osoite, verkkolaskuosoite, viitetiedot) 
  • selvitys siitä, että yrityksesi on merkitty jätehuoltorekisteriin 

Vain jätehuoltorekisteriin merkitty yritys voi tuoda sakokaivolietettä jätevedenpuhdistamolle. Yrityksen pitää olla myös rekisteröitynyt sakokaivolietteen tuojaksi Oulun Vedelle. Palvelu on maksullinen.

Sakokaivolietettä voidaan toimittaa Taskilan ja Yli-Iin jätevedenpuhdistamoille. 

Kun olet toimittanut yrityksesi tiedot Oulun Vedelle ja saanut viestiisi hyväksyntäkuittauksen, ota yhteys jätevedenpuhdistamon vastuuhenkilöön purkuun liittyvien asioiden sopimiseksi: 

Taskilan jätevedenpuhdistamo: Vastaava käyttömestari Pasi Mikkonen, puh. 044 7033 880, s-posti: etunimi.sukunimi@ouka.fi tai Taskilan valvomo puh. 044 7033 881 

Yli-Iin jätevedenpuhdistamo: Vesihuoltolaitoshoitaja Jouni Lapinkangas, puh. 0400 184 761, s-posti: etunimi.sukunimi@ouka.fi