Liittymismaksu

Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, joka oikeuttaa liittymään Oulun Veden vesihuoltoverkostoon. Asumiskäytössä olevien pientalojen (alle 500 k-m2) liittymismaksut peritään maksuluokittain asemakaava-alueella kiinteistöjen rakennusoikeuden ja asemakaavan ulkopuolella kiinteistön kokonaiskerrosalan mukaan. 

Liittymismaksut ovat on siirto- ja palautuskelpoisia.  

Liittymismaksu veloitetaan liittymissopimuksen tekemisen yhteydessä. Lasku toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Maksuehto laskulla on 21 vuorokautta.  

Tonttijohtojen rakentamisesta vesihuoltolaitos veloittaa palveluhinnaston mukaisesti. Rakennusaikainen vesi ja vesimittarin asennus veloitetaan kiinteistön käyttöönoton jälkeen ensimmäisellä vesilaskulla.

Hinnastot
Sopimus- ja toimitusehdot

Asemakaava-alue 

Asemakaava-alueella liittymismaksu määräytyy kiinteistön rakennusoikeuden ja käyttötarkoituksen perusteella.  

Pientalotonttien, joiden rakennusoikeus on enintään 500 kerros-m2, liittymismaksut määritetään kahteen maksuluokkaan asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden perusteella. 

Loma-asuntoalueeksi asemakaavoitetun alueen liittymismaksu on 1,5-kertainen vastaavan vakituisen asumiskäyttöön tarkoitetun tontin liittymismaksuun nähden. 

Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue 

Asemakaava-alueen ulkopuolella liittymismaksu määritetään kiinteistön kokonaiskerrosalan ja käyttötarkoituksen perusteella. Kerrosalaan huomioidaan kaikki kiinteistön rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä. 

Kerrosala ja kiinteistötyyppi määräytyvät uudisrakennusten osalta rakennusluvan perusteella. Kiinteistölle, jonka rakennukset on toteutettu jo aikaisemmin, ne määräytyvät kiinteistöjärjestelmän tietojen perusteella.

Erityis­kohteet 

Erityiskohteiden maksuperusteet määritellään erillisellä sopimuksella. Erityiskohde voi olla esimerkiksi runsaasti vettä käyttävä teollisuusrakennus, josta tulee asumisvedestä poikkeavaa jätevettä.

Paritalo tai kahden pientalon kiinteistö 

Paritaloa varten Oulun Vesi tekee yhden vesiliittymän tontille.

Paritalolle tai kahden paritalon kiinteistölle, jotka eivät ole asunto-osakeyhtiömuotoisia, tehdään molemmille omat liittymissopimukset, jolloin liittymismaksu määräytyy kuten kahden erillisen pientalon. Vesihuoltolaitos asentaa molemmille huoneistoille omat päävesimittarit ja laskuttaa suoraan molempia huoneistoja.

Kiinteistön omistaja on velvollinen haaroittamaan vesijohdon tontin rajan läheisyydessä ja asentamaan molempiin tonttijohdon haaroihin omat venttiilit. Erilliset vesiliittymät edellyttävät, että huoneistoilla on erilliset lämmönvaihtimet.

Yhtymien ja osuuskuntien liittyjät 

Yhtymien ja osuuskuntien kautta Oulun Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjiksi tulevat asiakkaat maksavat pääsääntöisesti hinnaston mukaisen liittymismaksun myös Oulun Vedelle.

Useampi kiinteistö samassa pientalossa

Useamman kiinteistön pientaloille, jotka eivät ole asunto-osakeyhtiömuotoisia, tehdään jokaiselle asunnolle oma vesihuollon liittymissopimus ja asennetaan omat päävesimittarit. Liittymismaksu määräytyy jokaisen huoneiston osalta kuten erillisen pientalon.

Vesihuoltolaitos toteuttaa tonttia kohden yhdet vesihuollon liittymät. Yhteisessä vesijohdossa on liittämiskohdan läheisyydessä tonttisulku. Tonttivesijohdon haaroitus on tehtävä rakennusten ulkopuolella. Asuntokohtaisiin vesijohtohaaroihin tulee asentaa sulkuventtiilit.

Asunto-osakeyh­tiö­muo­toiset kiinteistöt

Asunto-osakeyhtiömuotoisille kiinteistöille tehdään yksi liittymissopimus ja vesihuoltolaitos asentaa yhden päävesimittarin. Asunto-osakeyhtiössä päävesimittari sijoitetaan yhteiseen tekniseen tilaan.

Lisära­ken­taminen ja laajen­taminen

Perimme lisäliittymismaksua, kun kiinteistön liittymismaksun perusteet muuttuvat. Lisäliittymismaksua peritään esimerkiksi silloin, kun kiinteistön rakennusten kerrosala kasvaa, kiinteistötyyppi muuttuu tai uusia vesihuollon palveluita otetaan käyttöön. Lisäliittymismaksua peritään, vaikka lisärakennetussa tilassa ei olisikaan vesipistettä. 

Liitty­mismaksu tilanteissa, joissa vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi  

Kiinteistöillä, josta ei ole aiemmin maksettu liittymismaksua ja sinne rakennetaan uusi rakennus, peritään liittymismaksu riippumatta siitä, vaatiiko rakentaminen tonttijohtojen muutoksia. Selvittääksesi, onko liittymismaksua aikaisemmin maksettu, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Jos kiinteistön kerrosala kasvaa tai käyttötarkoitus muuttuu kiinteistöllä, josta on aikaisemmin maksettu liittymismaksua, voi kohteesta tulla maksettavaksi lisäliittymismaksua.