Ajankohtaista

< Takaisin

Arktisten kaupunkien johtajat tiivistävät yhteistyötään

Arktisten kaupunkien johtajat tapasivat Rovaniemellä 8.5.2019 Arctic Mayor`s Forumin merkeissä. Arctic Mayor`s Forum -yhteistyöverkoston toiminta käynnistyi vuonna 2017 Fairbanksissa ja toiminnan tarkoituksena on vahvistaa alueen asukkaiden kuulemista arktisissa kysymyksissä sekä puolustaa paikallista itsehallintoa.  Yhteistyöverkoston toiminnan periaatteena on  tukea paikallisia arvoja, edistää kestävän kehityksen toteutumista pohjoisilla alueilla sekä edesauttaa muutoskykyisten yhteisöjen rakentumista.

“Olemme tavanneet säännöllisesti viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana erilaisten konferenssien ja tapahtumien yhteydessä. Nyt yhteistyö on syytä viedä seuraavalle tasolle ja työskennellä päämäärätietoisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, toteavat Tromssan kaupunginjohtaja Kristin Røymo ja Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

“Arktisella alueella on monia haasteita, jotka ovat merkittäviä sekä globaalissa että paikallisessa mittakaavassa. Pohjoisten ihmisten tulee entistä aktiivisemmin osallistua keskusteluun arktisen alueen geopoliittisesta tulevaisuudesta sekä sitoutua ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan myös kuntatasolla” kaupunginjohtajat toteavat.

Pitkällä tähtäimellä Arctic Mayors´ Forum toivoo voivansa osallistua vahvemmin keskusteluun niin Arktisen neuvoston, kansalaisjärjestöjen kuin muidenkin arktisia asioita käsittelevien alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Røymo ja Lotvonen isännöivät yhdessä Rovaniemellä järjestettyä tapaamista, joka pidettiin Arktisen neuvoston ulkoministerikokousviikolla.  Arctic Mayor`s Forum on avoin kaikille arktisen alueen kaupunkien ja kuntien johtajille. Rovaniemen tapaamisessa mukana olivat edustajat Arkangelin, Tornion, Oulun, Kemin, Nuukin, Tórshavnin, Akureyrin, Tromssan ja Rovaniemen kaupungeista. Foorumi järjestää ensimmäisen yleiskokouksensa lokakuussa 2019 Arktisen neuvoston puheenjohtajamaassa Islannissa, Arctic Circle -konferenssin yhteydessä.

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte