Ajankohtaista

< Takaisin

Työkykyohjelma tuo työkyvyn palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

Oulun kaupungin työllisyyspalvelut ja hyvinvointipalvelut toteuttavat PALO -Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille – hankkeen vuoden 2022 loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Oulun kaupungille 1,2 miljoona euroa valtioavustusta PALO–hankkeelle osana sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toteuttamaa Työkykyohjelmaa. STM:n työkykyohjelma tuo työkyvyn tuen osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja lisää tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena. Samalla vahvistetaan ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 

PALO-hankkeen toteuttajina ja yhteistyötahoina ovat Oulun kaupunki, Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, työnantajat ja kolmannen sektorin toimijat. PALO toimii yhteistyössä 21 muun Työkykyohjelman osahankkeen kanssa.

STM: n valtionavustushankkeet kehittävät ja ottavat käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Työkykyohjelman tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat:

Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.
Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena.
Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Ohjelmassa työkyvyn ja työllistymisen tuki integroidaan olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Oulun osahankkeen PALOn tavoitteena on luoda monialainen ja integroitu palvelumalli, jossa osatyökykyisten palvelut rakennetaan yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi yhdessä hankkeen kumppaneiden kanssa. PALOssa tuetaan ja vahvistetaan osatyökykyisen aktiivista osallistumista sekä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Työkyvyn tuen vahvistamiseksi pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta. 1,5 miljoonan kokonaiskustannuksista STM:n osuus on 1,2 miljoonaa euroa (80 %) ja kaupungin omarahoitusosuus 300 000 euroa (20 %).

PALOn vastuullisina johtajina ovat sosiaalijohtaja Arja Heikkinen hyvinvointipalveluista ja Palvelupäällikkö Sari Käsmä BusinessOulun työllisyyspalveluista. Projektipäälliköinä toimivat Tuiran hyvinvointikeskuksen palveluesimies Markus Pekkala ja BusinessOulu työllisyyspalveluiden työkykykoordinaattori Sanna Syrén, sosiaaliohjaajina Lasse Oikarinen ja Tiina Halonen, sosiaalityöntekijänä Kati Västilä sekä tiedolla johtamisen asiantuntijana Tuula Lotvonen. Terveysalan asiantuntijat ja työhönvalmentajat täydentävät PALO-tiimiä tulevan syksyn aikana.

 

Lisätietoja:

Sanna Syrén, työkykykoordinaattori
Työllisyyspalvelut, BusinessOulu -liikelaitos
p. 050 3465797, sanna.syren@businessoulu.com


Markus Pekkala, Tuiran hyvinvointikeskuksen palveluesimies
Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
p. 040 352 7956, markus.pekkala@ouka.fi

 

Kuvassa vasemmalta Palo-hankkeessa työskentelevät Tuula Lotvonen, Sanna Syrén, Markus Pekkala, Lasse Oikarinen ja Kati Västilä.

Kuva Anna Karppinen, Oulun kaupunki

 

 

Jakolinkki