Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki osoittaa tukensa eurooppalaisten kaupunginjohtajien vetoomukselle EU:n kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta - tavoitteena on päästä hiilineutraaliuteen vuosisadan puoliväliin mennessä

Oulun kaupunki ja kaupunginjohtaja Päivi Laajala ovat yhdessä 210 eurooppalaisen kaupungin kanssa allekirjoittanut vetoomuksen koskien EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita.  Tämä yhteinen, 62 miljoonaa Euroopan kansalaista edustava kaupunginjohtajien kirjelmä edellyttää Euroopan neuvostoa ja jäsenmaita osoittamaan globaalia johtajuutta ilmastotyössä ja Pariisin ilmastosopimuksen ripeää toimeenpanoa.

Kirjelmässä eurooppalaiset kaupunginjohtajat esittävät seuraavia asioita:

·         Laaditaan oikeudenmukainen ja kattava Euroopan pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla varmistetaan hiilipäästöjen kääntyminen laskuun vuoteen 2020 mennessä, päästöjen puolittuminen vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä.

·         Kiristetään EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan päästövähennystavoitteita sekä sitoumuksia jäsenmaissa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

·         Varmistetaan, että EU:n pitkän aikavälin rahoituskehys tukee päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

·         Poistetaan fossiilisten polttoaineiden tuet sekä sisällytetään ilmastotoimet kaikkiin rahoitusohjelmiin.

·         Varmistetaan kaikkien jäsenmaiden sitoutuminen yhteisiin päästövähennystavoitteisiin.

”Oulun kaupunginjohtajana minulla on ilo osallistua tähän eurooppalaisten kaupunginjohtajien yhteiseen kirjeeseen,” toteaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala. ”Oulun kaupunki työstää parhaillaan uutta ympäristöohjelmaa teemalla Kohti hiilineutraalia Oulua. Kaupunkistrategiansa mukaisesti Oulun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Olemme siis valmiita osaltamme sitoutumaan ja toimimaan EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä ja tukea niin kansallisella kuin EU:nkin tasolla.”

Eurooppalaisten kaupunkien ja kaupunkijärjestöjen yhteinen kirje kohdistetaan EU:n pääjohtajien Future of Europe - huippukokoukselle Romaniassa Sibiussa 9.5.

Jakolinkki

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte