Oulun Vesi testaa vesijohtoverkoston venttiilejä viikolla 17

22.04.2024

Oulun Vesi testaa Kanta-Oulun pohjoisosassa sekä Hietasaaressa vesijohtoverkoston runkoventtiilejä ja rajaa koeluonteisesti vedenjakelun alueita 22.–26.4.2024. Rajaamisilla selvitetään eri alueiden yökulutuksia.

Vedenjakelu koko alueella toimii normaalisti koko testauksen ajan. Testaus voi kuitenkin aiheuttaa vesijohtoverkostossa pieniä painevaihteluja ja veden laadun tilapäistä huonontumista. Samentumat poistuvat kuitenkin nopeasti juoksuttamalla vettä kiinteistön vesihanoista.

Jos testauksesta aiheutuu merkittävää haittaa, ole yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun p. 08 558 43800 ja työajan ulkopuolella verkoston päivystysnumeroon p. 044 703 3800.