Sakokaivoliete

Sakokaivojen poistaminen 

Kiinteistössä, joka on liitetty jätevesiverkostoon, on suositeltavaa poistaa sakokaivot. Kiinteistön omistaja välttyy tällöin niiden tyhjentämiseltä ja sen kustannuksilta. Asumiskäytössä olevien kiinteistöjen jätevedet voi aina johtaa suoraan jätevesiverkostoon.  

Sakokaivojen poistaminen ja sen aiheuttamat muutokset tonttiviemäriin ovat aina kiinteistön omistajan vastuulla. Sakokaivon poistoa suunnittelevan on syytä selvittää etukäteen, miten saloja- ja pintakuivatus vesien johtaminen on toteutettu. Salaojavesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, vaan niiden johtaminen on tarpeen järjestää esim. ojaan. Sakokaivojen poiston yhteydessä on syytä selvittää myös, onko kiinteistön tonttiviemärin uusiminen perusteltua tehdä samassa yhteydessä. 

Umpikai­volupa

Mikäli kiinteistöllä on umpikaivo, voi asiakas hakea umpikaivon jätevesille Oulun Vedeltä ns. umpikaivoluvan.  

Umpikaivolupa myönnetään asiakkaalta saadun hakemuksen perusteella. Hakemuksessa esitettävä seuraavat tiedot: 

  • Asiakkaan nimi ja osoite 
  • Kiinteistötunnus ja kiinteistön osoite 
  • Umpisäiliön koko ja materiaali 
  • Asemapiirros, jossa näkyy umpikaivon sijainti (esim. rakennusluvan LVI-asemapiirros) 
  • Allekirjoitus 

Hakemus toimitetaan joko kirjeitse osoitteeseen: 

Oulun Vesi 
Kasarmintie 29 
PL 35, 90015 Oulun kaupunki 

tai sähköpostilla: oulunvesi@ouka.fi 

Ohjeistus jäteau­to­y­rit­täjälle 

Toimi näin: 

Jos olet jäteautoyrittäjä ja haluat tuoda kuormia Oulun Veden jätevedenpuhdistamoille, ilmoita Oulun Vedelle  oulunvesi@ouka.fi  seuraavat tiedot: 

  • yrityksesi nimi ja y-tunnus 
  • laskutustiedot (osoite, verkkolaskuosoite, viitetiedot) 
  • selvitys siitä, että yrityksesi on merkitty jätehuoltorekisteriin 

Vain jätehuoltorekisteriin merkitty yritys voi tuoda sakokaivolietettä jätevedenpuhdistamolle. Yrityksen pitää olla myös rekisteröitynyt sakokaivolietteen tuojaksi Oulun Vedelle. 

Palvelu on maksullinen

Sakokaivolietettä voidaan toimittaa Taskilan ja Yli-Iin jätevedenpuhdistamoille. 

Kun olet toimittanut yrityksesi tiedot Oulun Vedelle ja saanut viestiisi hyväksyntäkuittauksen, ota yhteys jätevedenpuhdistamon vastuuhenkilöön purkuun liittyvien asioiden sopimiseksi: 

Taskilan jätevedenpuhdistamo: Vastaava käyttömestari Pasi Mikkonen, puh. 044 7033 880, s-posti: etunimi.sukunimi@ouka.fi tai Taskilan valvomo puh. 044 7033881 

Yli-Iin jätevedenpuhdistamo: Vesihuoltolaitoshoitaja Jouni Lapinkangas, puh. 0400 184 761, s-posti: etunimi.sukunimi@ouka.fi